Photo: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Selected literature in the library

Arkitektnytt 73, nr. 1 (2016). (Temanummer: TEK17).

Bergkvist, Johanne. «Et spørsmål for kommunen: Oslo kommunes boligpolitikk i hundre år». In Tobias (2016): 4-17.

Bleu, Eve. The architecture of Red Vienna 1919-1934. Cambridge, Mass.: MIT, 1999.

Boliger for folk flest: Norsk boligbygging og boligarkitektur 1946-1996. Oslo: Norsk Arkitekturmuseum, 1996. Exhibition catalogue.

Brantenberg, Tore. Hus i hage: Privatliv og fellesskap i små og store boligområder. Oslo: Arkitekturforlaget og Den Norske Stats Husbank, 2002.

Brochmann, Odd, ed. Mennesker og boliger: Familieundersøkelsens resultater. Oslo: Tanum, 1948.

Brochmann, Odd. Livsform og boligform. Oslo: Tanum, 1952.

Brochmann, Odd. By og bolig: En beretning om boligkulturens utvikling i Oslo. Oslo: Cappelen, 1958.

Brochmann, Odd. Bedret boligbruk. Oslo: Tanum, 1961.

Christiansen, Jan. Det ny København: Stadsarkitektens optegnelser 2001-10. København: Strandberg Publishing, 2015.

Duelund Mortensen, Peder. Hjem, bebyggelser, by: Bolig og velfærd i København. København: Arkitekturforlaget B, 2018.

Förster, Wolfgang, William Menking, ed. Das Wiener Modell: Wohnbau für die Stadt des 21.Jahrhunderts = The Vienna model: Housing for the twenty-first century. Berlin: Jovis Verlag, 2016.

Greve, Knut. Små hjem og deres innredning. Oslo: Forlaget "De fire", 1930.

Greve, Knut. Et hjem blir skapt. Trondheim: F. Bruns bokhandels forlag, 1943.

Guttu, Jon. Den gode boligen: Fagfolks oppfatning av boligkvalitet gjennom 50 år. Oslo: AHO, 2003.

Guttu, Jon. Boligvisjoner: Ti forbilder for den sosiale boligbyggingen. Oslo: Press, 2011.

Hansen, Gro Sandskjær, Hege Hofstad, Inger-Lise Saglie, ed. Kompakt byutvikling: Muligheter og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Heckmann, Oliver, Friederike Schneider, ed. Floor plan manual: Housing. Basel: Birkhäuser, 2017.

Ibelings, Hans. Barcode: Instant city. Stockholm: Arvinius + Orfeus, 2016.

Kolstø, Stein, Anne Kristine Kronborg. Oslo: Vekst og endring: Tjuefem år med Plan- og bygningsetaten. Oslo: Press; Plan- og bygningsetaten, 2017.

Kronborg, Anne Kristine. OBOS: 100 borettslag 1929-2013. Oslo: Press, 2014.

Lange, Tore, Solveig Wahl Ekedahl, ed. Fra servicehus til dugnadsfelleskap: Borettslaget Kollektivet 1976-2016. Oslo: Gaidaros, 2016.

Madshus, Eva, Nina Berre, Marianne Yvenes, ed. Visning. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2018. Exhibition catalogue.

Martens, Johan Ditlef, ed. Århundrets norske boligprosjekter: 1900 – 2000. Oslo: Norsk arkitekturmuseum og Den Norske Stats Husbank, 2000.

Martens, Johan Ditlef, Ketil Moe, ed. Hva er en god bolig? Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Reiersen, Elsa, Elisabeth Thue. De tusen hjem: Den Norske Stats Husbank 1946 – 96. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1996.

Rivertz, Kr. Bolignød, boligpolitikk, boligkultur. Oslo: Dybwad, 1934.

Sørensen, Anette, ed. Guide til ny arkitektur i København. København: Dansk Arkitektur Center, 2015.

Sørensen, Ole. Københavns havnefront og holmene: En arkitekturhistorisk triologi fra år 2000-2015: #1 Sydhavnen. København: Arkitektur. DK, 2016.

Vega, Daniel Movilla, ed. 99 years of the housing question in Sweden. Lund: Studentlitteratur, 2017. Exhibition catalogue.

Vi snakker om hus: Norsk rikskringkasting - serieforedrag: Boligsak og byggespørsmål. Oslo: Stenersen, 1937.

Webb, Michael. Building community: New apartment architecture. London: Thames & Hudson, 2017.