Hvordan kan kunst, arkitektur og design få en nasjonal identitet? Spørsmålet er sentralt i mange europeiske land. I Norge blir det særlig viktig i tiden før frigjøringen fra unionen med Sverige i 1905.

Svaret finner designere, arkitekter og kunstnere i det enkelte lands historie og natur.

Norske designere henter inspirasjon fra perioden før dansketiden og ser til bondekulturen og til vikingtidens og middelalderens kunsthåndverk. Her finner de det de oppfatter som særnorsk ornamentikk, farger og materialer. I fortidens ånd skapes et nytt nasjonalt designideal.

Mange arbeider også i et internasjonalt formspråk, men gir det et nasjonalt preg ved å benytte dyre- og blomstermotiver fra norsk natur.

Gå tilbake til Audioguide: Samlingen