Blått interiør

Harriet Backer
302
2 min
Harriet Backer, «Blått interiør», 1883
Foto: Børre Høstland
Datering: 1883

Transkripsjon

Forteller
Blått interiør er på mange måter Harriet Backers kunstneriske gjennombrudd.

Interiører var Backers foretrukne motiv - de var ideelle for hennes studier rundt effekten av lys og farger. Hun kunne arbeide innendørs, uforstyrret, i komfortable settinger, med relativt forutsigbart lys. Rommene hun malte i ble atelieret hennes, for en tid.

 

Her, i Blått interiør, ser vi en ung kvinne plassert i en stue.

Kvinnen var hennes venn og kollega Asta Nørregaard

Backer var inspirert av oppholdet i Frankrike, særlig av det franske friluftsmaleriet og impresjonismebevegelsen. Hun endret måten hun malte på og beveget seg også over i en mer realistisk motivkrets med skildringer av hverdagslivet.

Hun begynte også å utforske lysforhold og effekten av farger, og hvordan hun kunne gjengi kontrasten mellom innendørs og utendørs lys. Og også hvordan farger oppfattes annerledes i lampelys i motsetning til dagslys.

 

Harriet Backer (skuespiller)

Det er min erfaring, at optat av belysningstudiet og den strenge tegning inspireres man og finder farven,...  I urokkelig konstellasjon skal de staa, farveflekkene, som i stjernebillederne himmelens stjerner staar og vinker til hindanden. Som akkorder i musiken klinge sammen fuldkomment skjønt i koloristisk samspil.

 

Forteller

Tittelen, Blått interiør, viser ikke bare til de blå møblene og gardinene, men også kvinnens kjole og ikke minst skyggenes absorbering av det blå i hele komposisjonen, samt roen som preger bildet.

De blå, grå og grønne elementene holder det hele i et kjølig toneleie, og det vektes av varme elementer som den røde asaleaen på peishylla, det varmt brunrøde skatollet og ikke minst i leketøyet som ligger på golvet ved siden av fotskammelen.

 

Tidligere hadde Backer malt flere historiske interiører, med tilsvarende trekk som vi ser her, hvor lyset kommer inn fra siden. For eksempel i hennes maleri Fourre Tout som henger ved siden av Blått interiør, ser vi et lagringsrom, med en modell hvor det naturlige lyset også kommer inn fra høyre.