Interiør fra Mariakirken («Tyskekirken»)

Harriet Backer
309
2 min
Harriet Backer, «Interiør fra Mariakirken («Tyskekirken)», 1913
Datering: 1913

Transkripsjon

Forteller:
Harriet Backer var venn med kunstsamleren Rasmus Meyer som holdt til i Bergen. Det var dette vennskapet som førte til at hun oppholdt seg fire studiesomre i Bergen. Det var i disse periodene hun arbeidet med sitt viktigste oppdrag i byen - eit interiør fra Mariakirken, også kalt «Tyskekirken».

Det folketomme kirkerommet som vi ser her er preget av ro og stillhet – kanskje til og med andakt. Men da hun arbeidet der var rommene på langt nær folketomme.

 Skuespiller som Backer:
«det gaar godt med Arbeidet; men det er et forfærdelig vanskeligt Motiv, og Kirken har været fyldt med Turiststiøm hele Dagen».

Forteller:
Mariakirken er Bergens eldste kirke og var allerede på Backers tid en stor turistattraksjon. Dette gjorde at arbeidsprosessen gikk sakte. Oppdragsgiveren Rasmus Meyer måtte vente i hele tre år på å få maleriet til samlingen sin.

Somrene i Bergen var vellykkede, både kunstnerisk og sosialt. Hun ble gjort stas på av byens kulturelle og økonomiske elite, og mente sågar at Bergen var verdens vakreste by:

Skuespiller som Harriet Backer:
«Her har været godt Veir bestandigt, næsten altfor sjeldent Regn. Naturligvis kunde jeg trænge til lidt mere Luft, for jeg sidder 6 Timer daglig, ofte 7 i Tyskekirken. Men Du ved, Arbeidet sluger et Menneske, og saa er jo Bergen Verdens skjønneste By»