Stilleben (Evighetsbildet)

Harriet Backer
314
2 min
Harriet Backer, «Evighetsbildet», 1919-1931
Datering: 1919-1931

Transkripsjon

Skuespiller som Harriet Backer:
«[…] han mente det virkeligt, at han syntes, det var vakkert; men der skal ikke hænge noget halvferdigt Billede af mig i Galleriet». 

Forteller:
Dette sitatet er fra et brev som Harriet Backer skrev til sin nevø. Hun snakket om Jens Thiis - Nasjonalgalleriets direktør på den tiden.  

I 1918 bestilte Thiis et stilleben av Harriet Backer til samlingen. Det hører til sjeldenhetene at museumsdirektører foretar denne type bestillinger, og for Backer ble det både et ærefullt og vanskelig oppdrag.  

Maleriet skulle jo til selveste Nasjonalgalleriet!  

Det var noe ved oppdraget som forårsaket en sjelden selvkritisk innstilling hos Backer. Hun arbeidet med det i 13 år, og eksperimenterte stadig med komposisjonen til dette stillebenet.  

Det finnes fotografier fra Backers atelier hvor maleriet står på staffeliet, og det ser annerledes ut der enn det gjør i dag. Elementer som et gipshode ble tatt ut, og en elefant kom inn. Både bordplaten og bakgrunnen endres. 

Thiis hadde ved flere anledninger spurt etter maleriet, men Backer insisterte på at det ikke var ferdig. Da hun døde, var stillebenet fremdeles i hennes atelier.