«Svalens flukt» op. 39, ca. 1896

Musikken er komponert av Agathe Backer Grøndahl
Harriet Backer,«Chez moi», 1887

Bilde: Harriet Backer,«Chez moi», 1887