Søken etter det moderne

Marie Karsten
117
2 min

Transkripsjon

Forteller: 

På begynnelsen av 1900-tallet ga likestillingskampen resultater i Norge, og kvinner fikk stemmerett i 1913. Alt flere kvinnelige kunstnere, arkitekter og designere gjorde seg også bemerket, noe som ikke akkurat har vært fremhevet i historiebøkene. En av disse kunstnerne var interiørarkitekten Marie Karsten.  

Kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet, Ole Høgh Gaudernack, forteller: 

Ole Høeg Gaudernack: 

Marie Karsten var en lederskikkelse i det norske brukskunstmiljøet i de første tiårene av 1900-tallet. Faktisk var vel hun den første vi vet om som kalte seg interiørarkitekt i Norge overhodet. Og allerede i 1909 har hun en liten annonse i Morgenbladet hvor det står:  
«Marie Karsten, interiørarkitekt. St Olavs gate 35. Tegninger til møbler, ordning av interiører. Kontortid ti til ett.»  

Så det var en dame med pågangsmot og virketrang. 

Forteller: 

Marie Karsten ville reformere og forbedre møbeldesign og arkitektur til hjemmet ved å kombinere det tradisjonelle og det moderne, det internasjonale og det nasjonale, noe man kan se i ovnen hun tegnet for Bærums Verk i 1918. 

Ole Høeg Gaudernack: 

Akkurat på denne tiden på begynnelsen av det tyvende århundrede så sto hun fremst blant de som ønsket å liksom vekke til live igjen denne gamle tradisjonen for smijernsovner og designe dem i, på en måte, ny tids ånd, men allikevel da forankret i tradisjonene. 

Marie Karsten var sentral i sin samtid. Men hennes betydning er ikke tilstrekkelig fremhevet og det er viktig at vi heller ikke glemmer henne som den første betydningsfulle interiørarkitekten i norsk kunsthistorie.