Fra ting til tjeneste

121
2 min

Transkripsjon

Forteljar:

Har du tenkt på at bak en slik audioguide som du nå lytter til, står et team av ulike fagfolk som til sammen skaper det vi kaller tjenestedesign?

Målet er å lage en brukeropplevelse som gjør at du nettopp ikke skal tenke over det du gjør eller over tjenesten du benytter deg av. Designer Oscar Narud forklarer installasjonen du ser i dette rommet:

Oscar Narud:

Installasjonen er vår fysiske tolkning av tjenestedesign, da, alt det det innebærer av samarbeid på tvers av ulike fag og yrkesgrupper, herav tittelen Orkestrert opplevelse som er et mye brukt begrep innenfor sjangeren tjenestedesign. 

Forteljar:

Sammen med designer og partner Amy Hunting har Oscar Narud laget denne installasjonen, som illustrerer tjenestedesign gjennom bruk av tre eksempler, blant annet netthandelstedet Oda.

Oscar Narud:

Noe av det som illustrasjonen til Kjersti Johanne Barli viser, er dette at denne nettbutikken skal oppleves som en ekte butikk: du kommer inn, du må hente handlekurv, du må gå gjennom de forskjellige avdelingene, du kan få hjelp underveis når du trenger det, og du må gå i kassen og benytte deg av betalingspunkter – alt dette er noe som er designet inn av tjenestedesigner for å gjøre opplevelsen så velkjent og innarbeidet som mulig for oss brukerne.

Forteljar:

Det trengs mer enn bare en designer for å rigge til en slik tilsynelatende enkel tjeneste: psykologer, markedsførere og internetteksperter bidrar også. Denne måten å jobbe på, allerede på idéstadiet, er ganske annerledes enn det som var vanlig på 70- og 80-tallet.

Oscar Narud:

Vi deler jo rom med Terje Ekstrøm, som også var enormt opptatt av funksjonalitet og hvordan for eksempel en stol skulle føles å sitte i. Men sånn som han jobbet, som er en veldig sånn eremitt-tilværelse, så satt jo han alene i studio og jobbet ut modeller og tegninger og, ja, hadde ikke dette nettverket av andre å jobbe med slik som en utarbeider ideer i dag.

Forteljar:

Terje Ekstrøms produktdesign retter seg mot ergonomi og kroppens bevegelse. Tjenestedesign på sin side tolker og tilrettelegger en rekke av handlinger vi utfører gjennom digitale tjenester. Dette skjer i interaksjon med fysiske gjenstander. Arbeidsprosessene er forskjellige, men både produktdesign og tjenestedesign handler om brukerens adferd og opplevelse av produktet.