Baldisholteppet

Uidentifisert kunstner
105
2 min
Datering: Mellom 1040 og 1190

Transkripsjon

Forteller: 
Nes i Ringsaker. Innlandet, Mjøsa, 1879. 

Baldishol kirke blir revet, menigheten på Nes har vokst og en ny kirke skal overta for den gamle. Gjenstander og bygningsdeler blir auksjonert bort. 

Blant gulvplankene blir det funnet en ullfille, sammenbrettet og full av leire. 

Siden ble den vasket og ut av leira kom disse to. Den skjeggete mannen i kjortel, trær, fugler og bokstavene for måneden APRIL over ham. Rytteren i full rustning med skjold og lanse, til hest i måneden MAI.  

Hva vet vi ellers? 

Teppet er vevet i ull og lin en gang mellom 1150 og 1190. Muligens av en håndverker i Norge, kanskje i et kloster, men det kan også ha vært vevet ved et lite verksted i England eller Frankrike.  

De revne kantene tyder på at det kan ha vært større. Lengre. Et 12 meter langt teppe for alle årets tolv måneder som kan ha prydet og varmet en klostervegg, eller kanskje en slottssal. 

Det finnes ingen slike tepper ellers i Norden og svært få i Europa.  

Baldisholteppet er et mysterium.  

Et berømt mysterium. 

Noe vet vi, noe vil vi kanskje aldri få svar på, men vi vet at teppet en stund varmet klokkerens føtter under bitende kalde vintergudstjenester ved Mjøsa - og vi ser fargene, detaljene, liv og historie vevet inn i et teppe fra en tid som ikke lenger finnes.