Den georgiske Guds Moder

Novgorod-skolen
131
2 min
Novgorod-skolen, Den georgiske Guds Moder, 1500–1550
Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet
Datering: 1500–1550

Transkripsjon

Forteller

Dette ikonet er... en flyktning. 

Det ble laget i Russland, i byen Novgorod på starten av 1500-tallet. Men 400 år senere, etter den russiske revolusjonen ble det uønsket i sitt eget land.  

På 1920-tallet bestemte kommunistene seg for å kvitte seg med alle religiøse bilder.  

Religion var tross alt opium for massene, ifølge kommunistisk lære. 

En del av prosessen med å gjøre Russland om til en kommunistisk stat var å slette alle sporene av religiøs tro. Kirker ble stengt eller bygd om til verksteder og lager. Prester og munker ble sendt i arbeidsleire.  

Mange kunstkjennere var redd for at de gamle ikonene i russiske kirker skulle bli ødelagt i denne prosessen. Derfor ble flere av dem solgt til utlandet. 

Blant samlerne som kjøpte ikoner var den norske diplomaten Richard Zeiner-Henriksen. Han hadde levd i Russland under revolusjonen og var fascinert av de flere hundre år gamle bildene. 

Dette ikonet, «Den georgiske guds moder», var et av ikonene han kjøpte. Det viser Maria med Jesusbarnet på armen. 

Men ikonet ser annerledes ut enn da det hang i en kirke i Russland.  Den gang var det mørkere, dekket av sot fra lys og røkelseskar, overmalinger og støv. Restene av flere hundre år med tilbedelse. 

Før ikonet ble sendt ut av landet ble dette fjernet ved at konservatorer helte sprit på bildet, tente på, og så skrapte vekk lagene over det originale bildet. 

Zeiner-Henriksen beskriver selv øyeblikket da lagene med støv og sot ble fjernet og han fikk et glimt av bildene slik de fremstår for oss her i dag. Han skriver: 

«Det var som å se gjennom et vindu inn i en ny verden fylt av lys og farver – som et blikk inn i bildets sjel».