Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode (synstolkning)

Orazio Gentileschi
3 min
Datering: ca. 1608-1612

Transkripsjon

Beskrivelse 

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes' hode 

Kunstner: Orazio Gentileschi  

År: ca. 1608 

Kunstverket er et oljemaleri på lerret. Mot en mørk bakgrunn står to unge kvinner som nesten fyller bildeflaten. De er framstilt fra knærne og opp ikledd kjoler, og er vendt mot hverandre. De retter blikkene mot høyre i bildet. Begge kvinnene lener seg svakt mot høyre som om de lytter. Kvinnen til venstre har et sverd i den ene hånden. Den andre kvinnen har ryggen vendt mot betrakteren og bærer en kurv med et avhogd, blodig mannshode oppi.   

Forteller:  

Natt i den assyriske leiren.   

Hærføreren Holofernes sover ikke lenger beruset av vin. Han begjærer heller ikke lenger Judith, en jødisk enke fra Bethulia, byen han har beseiret.  

Holofernes sverd i Judiths hånd,   

Holofernes hode i tjenestekvinnen Abras kurv.   

Soldatene i natten utenfor.  

Vent, ikke en lyd.  

Ikke ennå.  

Nattens farer og nattens muligheter.  

Kan kvinnene stille skyve teltduken til side, etterlate Holofernes hodeløse kropp og forsvinne med kurven, i natten, mot hjembyen?   

Tjenestekvinnens arm kledt i blått, lapis lazuli. Judiths blodrøde kjole, hærførerens askegrå ansikt.  

Kontrasten mellom lys og skygge, dunkelheten i Orazios maleri, kjellerlyset, kalt chiaroscuro: kvinnene i varmt lys, resten i mørke. 

Hvordan vil det ende? 

Å fange ett øyeblikk i en større historie, rett før crescendo, var en bevisst fortellerteknikk hos kunstnerne i denne perioden. Vi får et innblikk i det som nettopp har skjedd og vi kan selv forestille oss det som kommer:  

Holofernes hode settes på stake utenfor byen. Judith feires for mot og styrke, som befrier og heltinne.