Sarpsfossen

Christian August Lorentzen
207
2 min
Datering: 1795

Transkripsjon

Forteller:

Storelva Glomma krysser tre fylker før den kaster seg inn i Europas største foss.

Sarpsfossen frakter 577 kubikkmeter vann pr sekund, enorme mengder som gir god kraft til sagverk og møller.

Trelast er på denne tiden Norges gull.

Ute på kanten, faretruende nær fossestrykene står noen skikkelser, et par kyr, noen geiter.

Små mot det veldige fossefallet, ganske sikkert overdøvet av buldringen fra vannmassene.

På den andre siden, over trelastverket og arbeiderboligene, oppe i høyden, ligger Hafslund hovedgård, som, når danske Christian August Lorentzen maler dette bildet, er eid og drevet av Maren Juel.

Maren Juel arvet godset etter sin første ektemann. Hun drev landets mest kraftkrevende og, i vannrike år, innbringende industri.

Fra vinduene sine ser hun elva, skogene, det grønne landskapet og fossen. Livsverket.

Den industrielle revolusjonens arbeidseffektivisering og utbygging skal temme elver og fossefall i årene som kommer, men her, når Christian August Lorentzen maler med blikket mot de ville, frådende vannmassene, ser vi et landskap slik det var da Sarpsfossen var gull i hver dråpe.