Blått interiør

Harriet Backer
219
2 min
Datering: 1883

Transkripsjon

Forteller:  

Paris, våren 1883, et Europa på full fart inn i moderne tid. Harriet Backer maler sitt gjennombruddsbilde i spennet mellom det klassiske maleri og impresjonismens nye lære om lys og farger.  

Hedevig Anker: 

Dette er et av de bildene som jeg alltid stopper lengst ved. Det er alltid noe nytt jeg oppdager. 

Forteller: 

Hedevig Anker er billedkunstner. Hun jobber hovedsakelig med fotografi der motivene ofte er interiører med vekt på lys, farger og linjer. Hun har vært spesielt opptatt av Harriet Backer og har fotografert i flere av de samme interiørene Backer malte fra. 

Hedevig Anker: 

Bildets tittel, Blått interiør, er jo selvfølgelig fordi bildet er preget av blått, og det er ikke bare en blåfarge, det er mange forskjellige blåfarger: varmt blått i gardinen og på putene på stolene, dypblått i kjolen, og den friske, lyse, kalde blå fargen i maleriet på veggen og så avsluttes det hele med en rett, blå linje mellom veggen og taket. 

Så alt holdes sammen av blåfargene. 

Og så er det det grønne og det gule og det rød, som springer rundt og får hele bildet til å ... nesten sveve.  

Forteller: 

Harriet Backer befant seg i Paris i en tid med store endringer.  

Hun var der det skjedde, da det skjedde, hun tok til seg alt det nye og gjorde det sitt eget. Som her, i Blått interiør

Hedevig Anker: 

Hun sier selv at det er friluftsmaleri innendørs! Fordi hun tar til seg denne måten impresjonistene så lys og farge i landskapet, men hun tar det inn, i sitt eget rom, i sitt eget billeduttrykk, som er interiøret.