Harriet Backer

Harriet Backer
3 min

Transkripsjon

Vibeke Waallann Hansen:
Hun er jo en av de aller viktigste kunstnerne i norsk kunsthistorie i denne generasjonen.

Forteller:
Nasjonalmuseets kurator Vibeke Waallann Hansen snakker om Harriet Backer. Hun ble kalt “Nordens interiørmaler” og er en av tre kunstnere med eget rom her på museet. Backer ble født i Holmestrand i 1845. På denne tiden hadde kvinner stort sett ikke adgang til de europeiske kunstakademiene, men det fantes private alternativer. Malertalentet Backer hadde støtte fra familien og gode hjelpere, og kunne følge drømmen likevel. Som 29-åring - i 1874 - reiste hun til München.

Vibeke Waallann Hansen:
Det var det mange andre nordiske kunstnere som også gjorde, så der var det stort miljø av nordiske kunstnere, og med privatundervisning lærte hun å male på den akademiske måten, som var en veldig sånn nitidig detaljert måte å fremstille stofflighet i de forskjellige tingene som var i et motiv - for eksempel pels, porselen, bøker, skinn - at man skulle få fram disse nyansene.

Forteller:
Dette er synlig i hennes motiv Avskjeden som hun lagde i München. Og det vi skal se ekstra nøye etter nå er hvordan Backer går vekk fra denne realistiske detaljrikdommen til heller å utforske lys i maleriene sine.

Vibeke Waallann Hansen:
Harriet Backer ble jo senere veldig opptatt av det med lys og lysets effekter i et rom og hvordan lyset skaper dybde og definerer fargene i et rom. Og i disse tidlige bildene så er jo ikke dette til stede, som for eksempel i Avskjeden så er det en lyskilde som kommer fra der hvor vi står. Så det er den store forskjellen, kontrasten til de senere arbeidene hennes.

Forteller:
Den store forandringen kommer når Backer flytter til Paris i 1878. Der blir hun kjent med impresjonismen og det moderne franske maleriet.

Vibeke Waallann Hansen:
Og da den malemåten hun da tilegner seg den er jo impresjonistisk og annerledes enn det hun lærte når hun var i München. Og det det handler om er jo at altså man maler direkte på lerretet, man blander ikke nødvendigvis fargen på paletten. Man går rett på lerretet og setter grønt, rødt, blått, svart opp mot hverandre, og da får du denne mere fargesterke effekten og mer lys. Blått interiør er jo et av hennes mest kjente verk, og det er det første verket som hun stilte ut hvor man virkelig ser at hun har lagt bak seg på mange måter det hun lærte i München. Hun tar det jo med seg, men det er en helt annen estetikk hun lærer seg i Paris.

Forteller:
Et enda tydeligere eksempel på Harriet Backers nye stil er maleriet Altergang i Stange kirke fra 1903.

Vibeke Waallann Hansen:
Og i Altergang i Stange kirke så ser vi jo dette lyset som kommer inn fra sidevinduet og vinduene i enden av rommet. Vi ser det grønne løvverket utenfor og det reflekteres i vinduskarmen og på veggene. Så det er akkurat som dette lyset gjengis og reflekteres i hele rommet.