Bølgelengder rekomponert

Siri Aurdal
224
2 min
Datering: 1969/2016

Transkripsjon

(Lyd: skoleklokke ringer, lekende barn)

Forteller:
Siri Aurdal var barn rett etter krigen. I likhet med mange som var politisk aktive på venstresida på 1960- og 70-tallet, var hun opptatt av å bringe kunsten ut av museet og dit hvor folk levde og arbeidet. Aurdal er mest kjent for sine bølgeskulpturer, som først ble laget som klatrestativer til skolegårder.

Eline Mugaas:

Siri Aurdal sier om skulpturene at de er et mellomproporsjonalt ledd mellom mennesker og arkitektur.

Forteller:

Dette er kunstner Eline Mugaas. Hun har jobbet tett med Aurdal i mange år, blant annet med dette verket. Mugaas beskriver prosjektet til Aurdal slik:

Eline Mugaas:

Hun ønsker at skulpturene gjør noe med hvordan vi beveger oss, at det påvirker de samtalene eller åpner opp de sosiale rommene for andre typer samtaler enn det vi ellers ville hatt. Det påvirker hvordan vi beveger oss, det endrer adferdselsmønstret vårt i rommet.

Og hun sier at gjennom det å bevege seg ligger også veldig mye av læringen. Så det å åpne opp et rom for bevegelse er også å åpne opp for en annen måte å tenke på.

Forteller:
Selv om det lekne verket Bølgelengder i utgangspunktet er både kunstverk og klatrestativ, er det ikke lov til å klatre på akkurat denne skulpturen - men det er ikke forbudt å leke med tanken.