Skap (synstolkning)

Adam Eck
2 min
Datering: Mellom 1645 og 1655

Transkripsjon

Beskrivelse 

Kabinettskap 

År: midten av 1600-tallet 

Mørkt, nesten svart skap med to dører og på fire høye såkalt svarvede, eller snurrede bein. På skapdørenes inn- og utsider er det relieffer skåret ut i ulike tresorter. Motivene er kvinner i helfigur, trolig allegorier til hver sin årstid. I selve skapdelen er det ti små skuffer med kvinnemotiver, som omkranser en midtre skapdel der det skjuler seg et speil.

Forteller: 

Dette kabinettskapet, fra midten av 1600-tallet, kan fortelle om hemmeligheter, krig og relasjoner. Det ble laget i Bøhmen i en tid da Europa var herjet av trettiårskrigen, en blodig konflikt mellom protestanter og katolikker.  

Janne Arnesen:  

Det er ganske interessant med dette kabinettskapet som har en kvinneperson med sverd, som man har tolket som Justitia, som kan hentyde på at krigen er slutt og at rettferdigheten har seiret. 

Forteller:  

Sier Janne Arnesen, Kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet. Slike praktmøbler ble ofte gitt som gave til menn som hadde utmerket seg med mot og styrke:  

Janne Arnesen: 

Man vet at en del høytstående militære rundt i Europa fikk kabinettskap som var rikt utsmykket, som en slags feiring av avslutningen av krigen.

Forteller: 

I disse overklassehjemmene ble skapene ofte brukt til å oppbevare hemmeligheter, et slags raritetsskap. 

En viktig gjest fikk kanskje se bak skapdørene som nå står åpne for deg. Deretter kunne eieren åpne rom for rom. 

Janne Arnesen: 

Så var det jo kanskje hva som skjulte seg innenfor de små dørene og de små skuffene. Historien forteller at det var de små, dyrebare rariteter, enten det var fra fjerne himmelstrøk, dyrebare gaver, eller rene skatter. Ja, skattekiste hvor du bare fortsetter å åpne, åpne og åpne, og hvert lag er en liten overraskelse.