Soldatbadet

Ernst Ludwig Kirchner
236
2 min
Datering: 1915

Transkripsjon

Forteller: 

Slik kan krigen også skildres. Stuet sammen i et bad, nakne og sårbare, unge menn på vei til første verdenskrigs skyttergraver.  

Øystein Ustvedt: 

Det er jo forferdelig å tenke på at dette er jo unge mennesker som på sett og vis ble lurt, ble lurt inn i en stor konflikt som de selv ikke hadde noen aksjer i eller noe verken å tape eller vinne i, kanskje har de ikke opplevd den store kjærligheten engang ennå. 

Forteller: 

Dette sier kurator ved Nasjonalmuseet Øystein Ustvedt. 

Øystein Ustvedt: 

Et trekk ved dette bildet som jeg synes er veldig sterkt, det er jo dette at det er jo ikke selve krigen vi ser, det er jo ikke noen som blir drept, eller noe blod eller noen sterke scener sånn sett, og dette litt sånn klaustrofobiske rommet skaper en sånn fortettet, trykket stemning og så er det jo dette her at de ligner på hverandre, det er liksom ikke noen individer.

Mennesket er redusert til en masse, det er bare kropper og ansikter som nesten er masker og dette tapet av individualitet, synes jeg på en måte er ganske sterkt skildret. Og det er jo det som man kan forestille seg å være soldat, hvor du mister på en måte ditt eget jeg. 

Det er en veldig kontrast mellom disse unge mannskroppene, som er stuet sammen i et lite rom med denne dusjsituasjonen som jo nærmest får vårt ståsted nesten kan fortone seg som et gasskammer, man får jo liksom de assosiasjonene, sett fra vår tid da.