Banearbeidere på Høvik

Borghild Røed Lærum
263
2 min
Borghild Røed Lærum, "Banearbeidere på Høvik», 1916
Datering: 1916

Transkripsjon

Forteller 1:
Høvik stasjon i Bærum utenfor Oslo. Året er 1916 og første verdenskrig raser i Sentral-Europa. Det er nye tider også her i Norge, og toglinjen Oslo-Drammen skal elektrifiseres. Den som fanger denne lille scenen med en gruppe arbeidere i skinnegangen heter Borghild Røed Lærum, en av Norges fremste *kubistiske malere.

Forteller 2:
Kubisme. Geometri. Finn tingens hovedform. Forenkle. Hovedform. Bryt opp. Form.

Forteller 1:
Borghild Røed Lærum blir født i en velstående familie, slekten eier rederiet Fred. Olsen. Men faren havner i økonomisk uføre og tar med seg Borghild og søsteren til England. Der blir de i fem år. Forteller 2 (kubisme): Eksil. Fem år. Maler. Drømmer. Å leve som maler.

Forteller 1:
Mot sin fars ønske velger den unge Borghild å satse på en karriere som kunstner. Hun flytter hjem til Norge og får plass på Harriet Backers malerskole i Kristiania. Backer er en av Norges fremste malere og hun beskriver sin elev slik:

Forteller 3:
“Frk Borghild Røed har efter min Mening et betydeligt Talent. Hun har de to sidste Vintre gjort goode Fremskridt som Elev av min Malerskole, og jeg er overbevist om, at hun, ved fortsatt Studium, med sin gode Formsans og sit sunde Syn paa Farve, vil kunde blive en dygtig Kunstnerinde.”

Forteller 2:
1912. Til Paris. Ny lærer: Marie Vassiliev. Verdens første kvinnelige kubist. Ny retning.

Forteller 1:
Rett før første verdenskrig bryter ut i 1914 reiser Borghild Røed Lærum med mann og to barn tilbake til Norge. De bosetter seg på Høvik i Bærum. Her utvikler Røed Lærum sin egen kubistiske stil, og blir – i likhet med mange andre kubistiske malere - særlig opptatt av å skildre det moderne livets arbeidere og maskiner. Bare en kilometer fra hjemmet i Bærum finner hun motivet du kan se her: Banearbeidere på Høvik