John Savio

281
3 min
Tre verk av John Savio i rom 73
Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Transkripsjon

Liv Astrid Kvammen Svaleng 

Det som er spesielt med John Savios kunst, det er det rene uttrykket. Som ved første øyekast kan fremstå som enkelt.  

 

Forteller 

John Andreas Savio er den første samiske kunstneren som ble kjøpt inn til Nasjonalmuseet. Og bildene hans er unike i samtiden, forteller Liv Astrid Kvammen Svaleng, museumsleder ved Savio-museet i Kirkenes. 

  

Liv Astrid Kvammen Svaleng 

Det som skiller John Savio fra mange andre kunstnere i hans samtid, det var at han hadde satt seg som en livsoppgave å fortelle verden om sin samiske identitet. Et folk, et språk og et levesett som ikke ble verdsatt av storsamfunnet i de nye tida med industrialisering og globalisering.  

 

Forteller 

Savio ble født i 1902 og vokste opp i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Han viste raskt et talent for tegning. Skolebøkene hans var fulle av drodlinger av motiver han kjente fra samisk hverdagsliv og reindrift. Disse skulle senere gå igjen i kunsten hans.  

 

Liv Astrid Kvammen Svaleng 

Motivene hans fra reindrift og samisk dagligliv, de inngår i en årssyklus, der vi følger de åtte samiske årstidene med reinens livsløp og menneskenes gjøremål relatert til årstiden.   

 

Og siden han var bevisst sin egen samiske identitet, så klarte han å beskrive både de ytre handlingene og de indre følelsene hos mennesker som var så avhengige av naturen rundt seg. Det samiske liv og reinene, det lille mennesket i den storslåtte naturen. 

 

Forteller 

John Andreas Savio døde ung, bare 36 år gammel, men arven etter ham lever videre. 

 

Liv Astrid Kvammen Svaleng

Han fikk frem samenes kamp mot storsamfunnet gjennom skildringer av kamp mot rovdyr og naturkrefter. For mange samer representerer kunsten hans et sterkt identitetssymbol. 

Og arven etter Savio er en uvurderlig skatt ikke bare for det samiske samfunnet, men han har også en viktig plass i norsk kunsthistorie.