Fredriksen Collection

257
2 min

Transkripsjon

Forteller:  

Rommet du nå går inn i, er fylt av kunst Kathrine og Cecilie Fredriksen har samlet til minne om moren, Inger Astrup Fredriksen. Det er en levende samling, som hele tiden suppleres av nye arbeider.  

Ingvild Krogvig:  

Rundt deg så er det banebrytende internasjonale verk. De eldste verkene ble skapt for nesten nitti år siden. De nye har blitt løftet varsomt ut av atelierer de siste årene, 

Forteller: 

Sier Ingvild Krogvig, kurator ved museet. Abstrakt ekspresjonisme, minimalisme og figurative malerier ladet med et brennende politisk engasjement, er noen av retningene du vil støte på i Fredriksen Family Collection.  

Ingvild Krogvig:  

Flere av kunstnere har kjempet for å bli sett og anerkjent. Noen ganger fordi de har hatt «feil» kjønn, legning eller hudfarge. Men vel så ofte fordi de radikale, nyskapende verkene de lagde gikk på tvers av etablerte normer.  

Forteller:  

I Nasjonalmuseet åpner denne samlingen opp for en utvidet historiefortelling; en fortelling som inkluderer uttrykk, posisjoner og geografier som tidligere ikke har vært en del av museets DNA. Rommet du står i vil endre karakter gjennom året. Debatter, performancer og workshoper vil fylle det med høy puls og sosialt liv.  

Interiøret bygger på en ide om et fleksibelt gallerirom med mange mulige funksjoner.

Ingvild Krogvig:  

Helt fra forløperen til Nasjonalmuseet ble etablert tilbake i 1842, så har dette samspillet med private samlere vært helt avgjørende for museets utvikling og vekst. I samarbeidet med Kathrine og Cecilie Fredriksen – slik det manifesterer seg i dette rommet – videreføres disse tradisjonene.