Kinky sex

Grayson Perry

Transkripsjon

Teksten finnes oversatt til norsk lenger ned på siden.

 

I am Grayson Perry, I am principally an artist, but I am also a broadcaster, a bit of a stand-up comedian, and a father he he. Husband, transvestite, cyclist and babyboomer.

The first plate that I ever made was this piece called “Kinky Sex” which I made in 1983 and it's very much in that early English slipware style in the sort of crosshatched border decoration, and it has a picture of a kind of crucified figure in the middle. Very roughly drawn, and I think I was sort of interested in what would happen if I put in things like bits of coloured glass or a coin, and I put a coin over his groin and it kind of melted. So it's sort of like he's sort of ejaculated money and and I and I put it underneath. I put it in very bold text the words “Kinky Sex” 'cause you know I was young. I was very into fetishism at the time. And still am, and so it was kind of state. It was almost like a declaration of this is what my work is going to be about, and I I haven't really changed.
You know it was under this framework of tradition and craft and yet it was dealing with potentially controversial, or erotic or, social issues...

What I'm interested in with Clay is the history and tradition of it that I can borrow for my work...  

I find inspiration for things that are very well crafted and detailed. I found myself looking at traditional cultures from all over the world, particularly, you know the ceramic cultures, say of the Far East. Or Islam or South America.

But of course, all the interesting things with ceramics happen when you impose on them. You know the great skilled ceramicists are imposing, you know, very cleared limits and definitions on this kind of primal mud, which it is.

This is something that I sort of treasured in them.

Oversatt til norsk:
Jeg er Grayson Perry. Jeg er hovedsakelig kunstner, men jeg er også programleder, stand-up komiker i en viss grad og far. Ektemann, transvestitt, syklist og babyboomer.

 

Det aller første trykket mitt var et verk jeg kalte for «Kinky Sex», som jeg lagde i 1983. Stilmessig følger det opp tradisjonen med krysskravert kantdekor fra tidlig engelsk begitting, og i midten vises et bilde av en slags korsfestet figur. Verket er veldig grovt tegnet – jeg tror kanskje jeg var interessert i hva som ville skje dersom jeg la til elementer som små glassmaleribiter eller en mynt, og så la jeg en mynt oppå skrittet hans og det smeltet på et vis. Så det ser nesten ut som om han har ejakulert penger, og under det hele har jeg lagt til ordene kinky sex i uthevet skrift – jeg var jo ung da. Jeg var høyeste grad interessert i fetisjisme på den tiden, og er fortsatt det, så det hele var vel en slags statement. Det var nesten som en erklæring om at det er dette som verkene mine kommer til å handle om, og jeg har egentlig ikke forandret meg. Du vet, det hele var underlagt denne rammen med tradisjoner og kunsthåndverk, men like fullt handlet det om saker som kunne være kontroversielle, eller erotiske, eller som angikk storsamfunnet.

 

Det som jeg er interessert i med leire, er hvordan jeg kan bruke materialets historie og tradisjoner i kunsten min.

 

Jeg lar meg inspirere av ting som er utformet på en god og detaljert måte. Titt og ofte har jeg sett på tradisjonelle kulturer fra hele verden, særlig keramikkulturene i for eksempel fjerne østen, den islamske verden og Sør-Amerika.

 

Men alt det interessante ved keramikk skjer jo når du setter ditt preg på den. Du vet, alle de store og dyktige keramikere snevrer inn og avklarer hva de gjør med den urgjørmen som leire jo er.

 

Dette er noe jeg satte pris på i keramikken.