Maskinkubisme

Thorvald Hellesen
Thorvald Hellesen, «Komposition», 1920
Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion 

Transkripsjon

Skuespiller 

Dynamit, dynamit er det vi vil. Det voldsomme, eksplosive harmonerer jo også bedre med den tid vi lever i. 
 
Forteller 

Dette er et sitat fra Fernand Léger, som beskriver hvordan han og Hellesen begynte å bevege seg bort fra de rolige fargene og komposisjonene til Picasso og Braque, mot maskinkubisme. 
 
Lin Stafne-Pfisterer 

I Paris, etter første verdenskrig, omfavnet mange kunstnere moderniteten, og de jobbet med uttrykk som kan sees som konstruktive forsøk på å gi den moderne verdenen mening.  
 
Forteller 

Dette er Lin Stafne-Pfisterer, kunsthistoriker ved nasjonalmuseet. 
 
Lin Stafne-Pfisterer 

Det var begeistringen for en stadig mer mekanisert hverdag fylt av samlebånd, biler og fly... 
 
Hellesens malerier blir i denne perioden til i tett dialog med Légers kunst, men på noen områder går Hellesen lengre: Byen framstilles som en maskin – et sted fylt av roterende drivaksler, spinnende hjul, vibrerende samlebånd og bygninger som skyter opp av bakken. 
 
Forteller 

Abstraksjonen, intensiteten og eksplosiviteten fra denne nye retningen begynte å dukke opp i en rekke medier på tvers av kunsten, som scenekunst, mote og interiørarkitektur.... 
 
Lin Stafne-Pfisterer

Hellesen fikk i oppdrag å utsmykke Sjøfartsbygningen i Kristiania (nå Oslo) på midten av 1920-tallet -Her skapte han gulvmønstre av fargesterke linoleumsfliser, border, etasjeskilt og takmalerier. 
 
I mellomtiden, etablerte Hellesens søster Sylvia Salvesen motesalongen Sylvian, den første i Norge som solgte fransk couture og prêt-à-porter.  
Mønsteret til denne forseggjorte jakken er laget etter kartong av Thorvald Hellesen og håndbrodert av moren Ida Hellesen.  
Mønsteret er bygget opp som repetisjoner av abstraherte former og figurer, men av hva? Er det en vase, eller en menneskelig form sett fra flere vinkler?  
Fargene og de svarte kontrastene minner om dansemaleriene som Hellesen laget for Sjøfartsbygningens dansesal. Det er som om vi kan se og føle tangoen i de store abstrakte dansebildene. 
 
Forteller 

Mye av Hellesens tapet-, tekstil- og plakatdesign har gått tapt. Men, fragmentene som er igjen, er likevel nok til å se konturene av en designer av internasjonalt kaliber.