Ragnarokk/Urdarbrønnen

Vilde von Krogh
310
3 min

Transkripsjon

Vilde von Krogh:

Jeg heter da Vilde von Krogh ... Nei, kan ikke jeg bare hete Vilde. Jeg heter da altså Vilde!

Mitt navn stammer jo da også fra det norrøne Alvilde, som faktisk betyr «kvinnelig skogsstridsalv». Og der føler jeg ofte at jeg er i livet mitt!

Så det jeg her har gjort er jo igjen å la meg inspirere av de gamle mytene, med hovedvekt på det norrøne, men også blandet inn andre fortellinger – og i det som heter den gamle og den nye Edda, er det jo Nornen da, altså sannsigersken, hun som vet alt, hun forteller da skapelsesberetningen. 

Der er det også fortalt om dette treet, livstreet, Yggdrasil. Dette livstreet har tre røtter og ved hver av røttene er det en brønn.

Og jeg har alltid vært utrolig fascinert av Urdarbrønnen, det vil si skjebnebrønnen, som det igjen er tre norner, altså vise kvinner. De heter Urd, Verdande og Skuld, og det betyr Var, Er, Skal bli. 

Hele Yggdrasil, i min versjon, er jo bygd opp av eldgamle vevstoler. Så hele overgangen, til rokkene, over til den maskinelle varianten.

For jeg har tenkt, hva er det som har ført oss ut i det kaoset vi er i, i dag? Og for meg, så representerer den industrielle revolusjon dette skillet. Der mener jeg jo at man lot begeistringen over det maskinelle ta en plass og en optimisme som gikk helt løpsk!

Det er jo på en måte forløperen og, til den revolusjonen vi står oppe i nå, altså den digitale revolusjon, som jeg også mener har gått helt av skaftet. 

Så er det jo slik at når kaos har gnafset seg gjennom en av de tre røttene, så faller Yggdrasil.

Da er det det vi kaller Ragnarokk. 

Og jeg har prøvd å fange det øyeblikket rett før fallet.