Jeg kaller det kunst

 

I disse lydfortellingene får du blant annet høre kunstnere fortelle om verket sitt, og kanskje litt om seg selv og måten de jobber på. Og mye mer.  

«Jeg kaller det kunst» spenner over hele Lyshallen. Her møter du mange forskjellige typer kunstverk, som alle er relevante på hver sin måte. Typisk for samtidskunsten er nettopp at den er aktuell og relevant for tiden vi lever i. Den forteller om det personlige, om samfunnet og den verden vi er en del av.

Utstillingen er en skattkiste av kunstverk og måter å oppleve kunsten på. Her møter du 147 samtidskunstnere, i aldersspennet 22 til 79 år, fra hele landet.

Bli kjent med kunstnerne og mer av deg selv. Bruk rommet. Utstillingen er både for deg som ikke har snøring på kunst og ikke har oppsøkt kunst før, og for deg som oppsøker kunsten, snakker om og diskuterer den. Vi stiller spørsmålet: Hva er god kunst? Og hvem bestemmer?

Utstillingen inneholder også mye mer. Sjekk ut utstillingsoversikten i Lyshallen, med veier videre til videoplattform og arrangementsprogram.