Livet i tegning. Verk fra Bruegels og Rubens’ tid

Transkripsjon

Stephan Kuhn
På 1500- og 1600-tallet blomstret tegnekunsten i Nederlandene.

Landskap og dyr, mytologiske hendelser, bibelske scener og framstilling av hverdagsliv, tolket som allegoriske scener, var populære temaer blant kunstnere.

Forteller
Dette er Stephan Kuhn, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet

Stephan Kuhn
I den sørlige delen av Nederland, som nå er Belgia, var det særlig Antwerpen som skilte seg ut.

Sent på-1500-tallet var handelsbyen en av de største og rikeste i Europa med over hundretusen innbyggere.

Kunsten florerte, og et åpent kunstmarked ble etablert.

Her fantes det et stort utvalg av ulike salgsvarer, fra panelmaleri, skulptur og bøker samt veggtepper.

Forteller
Flere kunstnere arbeidet eller ble utdannet i byen. Den mest kjente på 1500-tallet var nok Pieter Bruegel den eldre.

Stephan Kuhn
Som mange av sine kollegaer reiste han til Italia for å se samtidskunst og antikke fortidsminner. Fra disse reisene tok de med seg viktig inspirasjon tilbake til hjemlandet.

Parallelt med denne oppblomstring innen kunst og økonomi var tiden preget av store religiøse konflikter mellom den katolske og protestantiske trosretning. Skriftemålskonfliktene tvang flere kunstnere til å flytte fra hjembyen, enten til det protestantiske nord, eller til det katolske sør.

Utover 1600-tallet utviklet Amsterdam, Utrecht og Haarlem seg til å bli dominerende handels- og kunstsentre.