Klokskap

Pieter Bruegel den eldre

Transkripsjon

Stephan Kuhn
Når du kommer inn i utstillingsrommet, vil du se en liten tegning av Pieter Bruegel den eldre.

Tegningen med den latinske tittelen “Prudentia”, som betyr “Klokskap” eller “Forsiktighet”, er et såkalt forlegg

– dvs et nøyaktig utarbeidet utkast – til et kobberstikk fra serien. De syv dyder.

Forteller
Dette er Stephan Kuhn, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet

Stephan Kuhn
Bildet viser ulike hendelser som kan tilknyttes “klokskap” og “forsiktighet»:

Klokskap som er en av de klassiske dydene, er her personifisert som en kvinnelig skikkelse midt imotivet. Speilet i hånda symboliserer selvbevissthet,  mens kisten ved hennes høyre side representerer døden. På hodet bærer hun en sil som skal skille det gode fra det onde, løgn fra sannhet. Bylandskapet, som hun er omgitt av, er spekket med figurer opptatt med dagligdagse gjøremål.

Scenene symboliserer klokskap på ulike måter. Stigen og slukningsredskapene varsler om brannfare. I slakterscenen til venstre forbereder man seg på hungersnød. Brensel lagres, og tak repareres for vinteren. Scenen til høyre skildrer en dødssyk mann som har skrevet sitt testamenteog forbereder seg på å dø.

I tillegg til klokskap, utgjør måtehold, rettferdighet, mot, tro, håp og kjærlighet de andre dydene i denne serien. Noen år tidligere hadde Bruegel fullført serien med “De syv dødssyndene”. Samtidig med den allegoriske framstillingen gjenspeiler den detaljrike tegningen hverdagslivet og virkeligheten på en direkte måte som var karakteristisk for Bruegels bilder.

Forteller
Tegningen er signert og datert nede til venstre.Tittelen nederst i midten er påført av Bruegel selv, mens påskriften under selve motivet er skrevet av en annen:

Vær klok, tenk alltid på framtida og vær forberedt på hva som kan skje ...