Liggende gutt; kampscene

Peter Paul Rubens

Transkripsjon

Stephan Kuhn
Den utstilte Rubens-tegningen er fra Nasjonalmuseets samling og er museets eneste sikre Rubens-tegning.  Forsiden viser en raskt nedtegnet kampscene i penn. Sannsynligvis er det en mytologisk hendelse som blir skildret her. Hvilken er imidlertid ikke kjent...

Forteller
Dette er Stephan Kuhn, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet

Stephan Kuhn
Framstillingen av et liggende småbarn på et teppe er mesterlig tegnet i rødt og hvitt kritt.

Det antas at den liggende gutten kan være et forarbeid til maleriet “Oppdagelsen av spedbarnet Erichthonuis” - som viser en mytologisk scene fra den greske antikken hvor Kekrops døtre finner Erichtonius - som i følge mytologien ble Athens konge. 

Forteller
Tegningen på forsiden ble først oppdaget under en restaurering i 1950. Den var klebet på papir og bare den ene siden av arket, den nåværende baksiden, var synlig…

Stephan Kuhn
Her har Rubens tegnet en rask skisse av menn samlet rundt en sarkofag, mest sannsynlig apostlene ved Marias grav. 

I verket forenes tegningens ulike funksjoner, to raskt nedtegnede skisser og ett detaljert forarbeid.    

Forteller
Nasjonalmuseet har omtrent 250 tegninger som ble laget av kunstnere i Nederland og Flandern på 1500- og 1600-tallet - blant dem kunstnere som Rembrandt og Peter Paul Rubens...

Som en del av forarbeidet til denne utstillingen, ble mange tegninger fra 1500- og 1600-tallet fotografert, kvalitetssikret og etter hvert tilgjengelig i den digitale samlingen.