Gunvor Guttorm «Duodji»

301
4 min
Porterttfoto av Gunvor Guttorm
Foto: John Erling Utsi

Portrettfoto av Gunvor Guttorm

Transkripsjon

Gunvor Guttorm
Duodji er i utgangspunktet en kreativ samisk virksomhet som springer ut av det samiske livet  

Forteller
Du hørte Gunvor Guttorm, professor i Duodji ved høyskolen i Kautokeino. Hun har sett på Britta Marakatt-Labbas kunst i sammenheng med nettopp duodji, forholdet til materialer, prosessen og gjenbruk. Men hva er duodji i det samiske liv

Gunvor Guttorm
Og hva har det samiske livet vært. Det har bestått i å overleve. Altså våre forfedre og mødre levde her oppe i Sápmi og hadde kanskje ikke all verdens materielle ting som de kunne kjøpe, sånn at det var et veldig selvberget samfunn. Og ut fra det så ble man opptatt av å skape alle bruksting selv. Det er utgangspunktet for Duodji.

Forteller
Så har det opp igjennom årene utviklet seg i møte med andre mennesker som har blitt interessert i den samiske kulturen

Gunvor Guttorm
Og gjerne også da begynt med sine egne øyne å beskrive hva det samiske er og også hva Duodji er ut fra deres forståelse. Og da har gjerne begreper som folkekunst, husflid, håndverk kunsthåndverk, kommet frem, sløyd på svensk side, käsityö på finsk side.

Forteller
Gunvor poengterer at duodji er et samisk begrep og en samisk aktivitet, men at den ikke er så spesiell at den ikke har berøringspunkter med andre håndverk og kunsthåndverksaktiviteter. 

Gunvor Guttorm
Det er ikke sånn jeg mener det. Men altså det er mer snakk om den erfaringen som samer og kanskje også andre urfolk har i forhold til sine egne kulturelle uttrykk som må komme mye sterkere frem i lyset.

Forteller
Gunvor og Britta har vært kollegaer og venner i mange år. Da Britta begynte å studere kunst tok det en tid før hun fant sin uttrykksform

Gunvor Guttorm
Også når hun fant ut at hun skulle jobbe med broderi, så falt det henne plutselig veldig naturlig. Ut fra det kan man lett lese seg til at jo hun bruker den erfaringen i det å jobbe med duodji. Og det tror jeg er en erfaring som hun har tatt med hjemmefra. Altså den ligger der i bakgrunnen. Hun har jo forkroppsliget en erfaring som har mye duodjon i seg – altså det å skape duodji. 

Hun sier jo selv også at hun vil være med på prosessen selv, helt fra begynnelsen av til hun har gjort det ferdige verket. Hun ser på materialene. Hun farger de for å få de rette fargene. Hun finner ut hva slags materialer er det hun trenger. Det her med å gjenbruke, det er også en måte som en duodjar ofte gjør. I stedet for å kaste det – og det er det Britta også gjør – i sine arbeider, at hun gjenbruker.