Olaf G Helland 1921 - Hardingfele “Sætergjenta”

Spilles av Erlend Apneseth

Transkripsjon

Erlend Apneseth

Eg heter Erlend Apneseth og jobbar som musikar og komponist. Eg kjem frå folkemusikken, men befinner meg som regel i et ganske sjangeråpent landskap.

Eg føler at eg har lært mykje av å spele på dette instrumentet, det er kanskje det eg setter aller mest pris på. Det krever teknisk nøyaktighet og en viss grad av tilpasning av den som speler på det, men gjer desto meir tilbake når det klaffar. Då har det eit dynamisk spenn og ei slags djup kraft som er heilt spesiell.

Musikkstykke:

Apneseth - Til eit Astrup-bilete

Foto:

Dextra Musica/Kristoffer Eliassen