Ildfuglen. Stravinskijdrøm

Karen Holtsmark

Transkripsjon

Eilif Salemonsen:  

Geometriske former med ulike grader av gjennomsiktighet overlapper hverandre på forskjellige måter. Formene danner romlige effekter og skaper et slags abstrakt parallelt univers. Men der, oppe til høyre, inne blant alle de abstrakte formene: en gul fugl! 

Forteller:

Dette Eilif Salemonsen, kunsthistoriker ved nasjonalmuseet, som snakker om Ildfuglen. Stravinskijdrøm. Malt av den norske kunstneren Karen Holtsmark i 1935. 

Eilif Salemonsen:

Da Holtsmark befant seg i Paris i 1934, gjorde musikken som Igor Stravinskij hadde komponert til eventyrballetten «Ildfuglen» sterkt inntrykk på henne. Ballettens historie er basert på et russisk folkeeventyr om en magisk ildfugl, og i musikken inkorporer Stravinskij elementer fra russisk folkemusikk. Samtidig eksperimenterer han med banebrytende stilelementer og komposisjonsteknikker som skal få stor betydning for utviklingen av den moderne kunstmusikken på 1900-tallet. 

Forteller:

I maleriet fordyper Holtsmark seg i fargene og formenes rytmer og toner på lerretet og gjenskaper noe av den samme intensiteten og kraften som hun hadde opplevd i møte med Stravinskijs drømmeaktige univers.  

Eilif Salemonsen:

Det er blitt hevdet at det var møtet med Stravinskijs musikk som fikk Holtsmark til å utvikle et spontant, surrealistisk formspråk på denne tiden.  

Samme år som hun maler dette bildet, i 1935, skriver Holtsmark følgende i en artikkel i det danske surrealist-tidsskriftet Konkretion:  

Skuespiller:

«Vi vil skape våre egne bilder i de former vi har i oss selv, ikke i de vanlige former som fortidens malere har skapt. Da vil hver form og hver linje leve sitt liv og gi oss budskap om noe som vi ellers ikke ville ha en anelse om.» 

Forteller:

Holtsmark er en av modernismens fremste representanter i norsk billedkunst, og hun er en av få norske malere som knyttes til surrealismen.  

Holtsmarks fascinasjon for Stravinskijs «Ildfuglen» var så sterk, at familien valgte å spille stykket i hennes begravelse.