Ull & avfall

Formafantasma, manual selection of woollen rags at Francioni, 2022, Prato, Italy © Formafantasma
Foto: Alessandro Celli

Transkripsjon

Forteller

Til tross for at ull er et mer bærekraftig materiale enn mange andre tekstilfibre, blir ull ofte avfall, til og med før det når konsumentene.

Janne Arnesen

Ullavfall før forbruk er en konsekvens av det globaliserte ullmarkedet. Grovere fibre fra andre saueraser anses ikke som kommersielt verdifulle. Ulla som ikke kommer inn i tekstilforsyningskjeden er kjent som "forsømt ull".

Ullavfall etter forbruk kommer hovedsakelig fra klær, men også fra møbler, møbeltrekk eller isolasjonsmaterialer.

Forteller

Dette er Janne Arnesen, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet.

Janne Arnesen

I EU må ull som ikke kommer inn i tekstilforsyningskjeden behandles som «spesialavfall» av animalsk opprinnelse. Avhengig av ulike oversettelser av EU-dokumentet er det imidlertid ikke klart om det har blitt kategorisert som avfall eller biprodukt, noe som gjør en vesentlig forskjell i den vanlige oppfatningen av materialet, og hvordan det skal håndteres.

Siden ull i Europa må kastes som "spesialavfall", innebærer det at eierne må bære ekstra kostnader for å bli kvitt det. Dette kommer i tillegg til kostnadene for klippere, transport og håndtering av ull...

Nye saueraser, som Exlana, er tilgjengelig for de bøndene som ikke er interessert i å selge ull. Det å innføre genetiske egenskaper som ullavstøting i en saueflokk kan redusere kostnadene for eierne, ettersom sauen da er i stand til å miste ulla på naturlig vis.

Forteller

Mens markedsandelen for resirkulert ull er ganske lav i bransjen, finnes det noen gode eksempler...

Janne Arnesen

Prato i Italia har for eksempel en rik historie med gjenbruk og resirkulering av ullavfall.

Noen firmaer produserer stadig høykvalitetsplagg av resirkulert ull.... og med tiden og økt bevissthet vil den bærekraftige moteindustrien forhåpentligvis bre seg ytterligere.