Selektiv avl

Australian Wool fibers, fineness 15 micron, scanning electron microscope, CNR Biella. Courtesy of: CNR Biella

Transkripsjon

Forteller

Den delte historien til mennesker og husdyr har selektiv avl i kjernen – kanskje var dette utilsiktet i begynnelsen av domestiseringen, men senere ble det et middel for utvikling av spesialiserte raser.

Janne Arnesen

Kroneksempelet på selektiv avl kan sees hos Merinosau, kanskje den mest "konstruerte" rasen gjennom århundrer.

Forteller

Dette er Janne Arnesen, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet.

Janne Arnesen

Egenskaper som muskelvekst, vekt, folder i nakkehuden og den generelle hudoverflaten er alle faktorer som vurderes i jakten på den mest "produktive" Merino-sauerasen.

Disse egenskapene ble gjennom 1800- og 1900-tallet et symbol på rikdom, produktivitet og utbyttet til ens flokk – dette kan sees i Merino-premiesauer.

Forteller

Selektiv avl i dag praktiseres fortsatt i stor grad , spesielt innenfor kommersielle raser som brukes til ull, kjøtt eller melk. Imidlertid er det økende innsats for å bruke de genetiske verktøyene som er tilgjengelige i dag for å forbedre dyrevelferden og miljømessig bærekraft.

Janne Arnesen

Selektiv avl er også et verktøy som brukes for å beskytte truede arter. Å opprettholde en truet sauerase innebærer blant annet å bruke verktøy som sædbanker for å unngå langsiktige helseproblemer i små flokker.

Kommersielt verdifulle raser lagres også for å kunne selges til sauebønder.