Kolonialisme & ullskur

Kinchega Woolshed, 1875, Menindee, New South Wales, Australia. Satellite imagery from Google Earth. © CNES / Airbus

Transkripsjon

Janne Arnesen

Sauer satte det australske økosystemet ut av balanse. Siden sau ikke er en innfødt art i Australia, fikk det alvorlige konsekvenser for de lokale økosystemene!

Forteller

Dette er Janne Arnesen, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet.

Janne Arnesen

Innføringen av sau i Australia bidro til de katastrofale konsekvensene av britisk kolonialisme. For eksempel var ingen innfødte møkkbillearter i stand til å behandle sauemøkk, noe som førte til utarming av jordens flora, og økning av fluer og ormer.

Forteller

For å imøtekomme disse saueflokkene, var mennesker involvert i å ta til seg landområder, hvor landet ble ryddet for å lage enorme gårder for sauer og andre dyr. Ofte ble veden som var kuttet brukt til å bygge disse gårdene.

Janne Arnesen

Store mender trær ble ringbarket. Dette går ut på å fjerne barken fra hele omkretsen av enten en grein eller stammen til et tre. Dette resulterer i at omraadet over ringen dør. Ringbarkingen hadde ødeleggende effekter på både lokalbefolkningen, og det lokale økosystemet!

Sauetråkkene bidro også sterkt til jordforringelsen som endret landskapet. Sauenes harde hover endret den myke australske jorda.

Forteller

Klippere trengte også et sted å klippe og lagre sauenes ull, dermed ble ullskur en del av infrastrukturen som ble etablert i Australia. Mange av ullskurene brukes fortsatt til å lagre ullen etter hundretusener av sau som klippes årlig.

Janne Arnesen

Ullskur er tradisjonelt laget av bølgeblikk, dette foretrukne materialet, både økonomisk og transportmessig, for utvidelsen av det britiske imperiet.

Veksten av sauehold påvirket teknologien, men førte også til at ull ble en handelsvare, underlagt markedssvingninger og prisspekulasjoner, og ulla ble viklet inn i lokal og global dynamikk.