Dannelsesreiser

Giovanni Battista Piranesi

Transkripsjon

Forteller: 
Å reise nå for tiden er ganske enkelt, man kan kjøpe fly- eller togbilletter via en app eller nettside og i løpet av kort tid være på vei mot fjerne strøk og oppleve andre kulturer. 

På 1700-tallet før fly- og togreiser og før turisme ble vanlig foregikk en såkalt dannelsesreise The Grand Tour.  

Dannelsesreisene var i hovedsak for menn i det øvre sjikt i samfunnet, selv om også enkelte kvinner reiste ut. 

Hensikten med reisen var å få kunnskap om andre kulturer, og særlig forstå det gamle Hellas og Romerriket gjennom å se og oppleve spor fra fortiden. For mange var møtet med Hellas og Italia det endelige målet. 

Fra spesielt Nord-Europa og Storbritannia, men også USA og Russland, reiser unge menn ut i verden og til særlig Italia. 

Reisene kunne være svært strabasiøse med vogner som gikk i stykker, uvær og ikke minst landevegsrøvere. Likevel vitner mange reisebeskrivelser om spennende og lærerike opplevelser. 

Tiden var også preget av en ivrig arkeologisk virksomhet, og uendelig mange gjenstander ble brakt fram i dagens lys etter en lang «tornerosesøvn». 

Store kunstsamlinger og kirkenes kunst var også gjenstand for studier blant de unge på reise. 

Mange tok med seg minner fra stedene de besøkte som mindre antikke gjenstander, og slik ble også Piranesis grafikk med i bagasjen hjem.