Piranesi, Alfred Baar og MoMA

Giovanni Battista Piranesi

Transkripsjon

Forteller: 
Piranesis har hatt store innflytelse på en rekke felt. Innflytelse har påvirket mange stilretninger, et eksempel er Alfred Barr, en ung amerikansk kunsthistoriker som i 1928 besøkte den sovjetiske filmskaperen Sergei Eisenstein i hans studio i Moskva.  

Der fikk Barr se 4 ruller av Eisensteins kommende film: Oktober: Ti dager som rystet verden.  

Filmen gjenfortalte de dramatiske dagene fra revolusjonen ti år tidligere og bolsjevikenes maktovertagelse.  

I Oktober anvendte Eisenstein en teknikk han ble kjent for, nemlig montasje. Her filmer han en av aktørene gå opp samme trappeløp flere ganger på rad for deretter å «lime» scenene sammen.

Om Den berømte trappescenen fra October forteller Eisenstein at Piranesis Carceri-serien var en inspirasjon.  

Eisensteins montasje inspirerte Barr i arbeidet med utstillingen Cubism and Abstract Art på Museum of Modern Art i New York i 1936. 

Utstillingen kartla den moderne kunstenes retninger, og Barrs berømte diagram over den moderne kunsten preget katalogen.  

Av de 200 utstilte kunstnerne, inkluderte Barr kun én som var født på 1700-tallet, nemlig Giovanni Battista Piranesi. 

Barr definerte Carceri-serie som «proto-kubistisk» og hang ett eksemplar av Carceri nr. 7, den såkalte «Hengebroen» i samme rom som Pablo Picasso, George Braque og Robert Delaunay. 

  

Både Dølånees Eiffeltårn og Piranesis trappetårn er ustabile strukturer. Det går også an å se hvordan linjene hos Dølånee og tauverket hos Piranesi utgjør lignende geometrier der kontrasterende lyse og mørke felt danner mønstre.

Etter den banebrytende utstillingen på Museum of Modern Art, så kunstnere på Piranesi med nye øyne.