Campo Marzio

Giovanni Battista Piranesi

Transkripsjon

Forteller: Utstillingen i dette rommet starter med kartet som viser Campo Marzio 
 
Victor: Her står vi og ser på Piranesis store plan over Campo Marzio, eller Marsmarken som var en del av gamle Roma. Og det er så hypnotisk å stå og fortape seg i dette kartet for hva er det vi egentlig ser? 

Forteller: Spør Victor Plahte Tschudi professor ved Arkitektur og Designhøyskolen.  

Victor: For det er ikke et kart bare som sådan. Men det er jo faktisk en stor steinblokk vi står og ser på, som er brukket i et hjørne. Og som er festet til bakgrunnen med jernklamper. Så det han forsøker å overbevise oss om er at den visjonen han viser av Roma er i seg selv antikk. For dette er en visjon av en by. Det er ikke slik det faktiske Roma egentlig så ut. Piranesi tar her for seg en del av Roma, som i antikken faktisk ikke var så utbygget. Og det gir han fritt spillerom til å kunne fantasere, uten å ta direkte feil.  

Forteller: Piranesi jobber her som en nøyaktig arkeolog, samtidig som han er en skapende arkitekt. Kartet slår ikke an i samtiden, men 200 år senere løftes kartet frem av forskeren Vincenzo Fasolo. Fasolo fremhever det han ser i kartet, den underliggende geometrien, de enkle formene bak søyler og krims krams. Samtidens arkitekter får nå øye på den underliggende og eviggyldige geometrien som Piranesi har skapt. 

 

Victor: Så han blir en rollemodell for de som ville frigjøre seg fra fortiden. Derfor er det arkitekter som Peter Eisenman bruker dette kartet som referanse når han skal lage et utopisk prosjekt i Venezia. Det er derfor Rem Koolhaas som vi har en rekke modeller og tegninger av bruker dette kartet som en evig referanse i sine prosjekter gjennom 30 år når han skal forsøke å formulere et nytt grunnlag for arkitekturen  

 

Forteller: Piranesis kart over Roma inspirerer og kan hjelpe oss å forstå moderne arkitektur. Det viser en mann og en arkitekt som løsrev seg fra antikke og fortidens forbilder, og det var den løsrivelsen som ble så viktig for de moderne arkitektene, slik du kan se i dette rommet.