Trapperommet

Villa Stenersen

Transkripsjon

Forteller:
Arkitekten Arne Korsmo var opptatt av de vertikale linjene i arkitekturen.

Det vide trapperommet var ifølge ham husets viktigste rom.

Man kan nesten se hvordan han har tenkt at du skal bevege deg inn i huset: via den runde entréen og så slynge deg oppover trappeløpet.

Her dras blikket ditt oppover, og stopper til slutt i taket der lyset kommer inn. Dette taket er en viktig kilde til å forstå huset og arkitekturen.

Overlystaket er skapt ved at 625 glassprismer er støpt inn i et svakt hvelvet betongtak.
I dag er taket gjenskapt basert på undersøkelser av de gamle prismene, som var blitt ødelagt av vær og vind.

Hadeland Glassverk har i samarbeid med Byantikvaren gjort undersøkelsene, og produsert de nye prismene til taket som stod ferdig restaurert i 2023.

Trapperommet fungerte også som et galleri. Her hang det kunst fra Rolf Stenersens kunstsamling med verk av Egon Schiele og unge norske modernister.