Pinsen

Hva var det egentlig som skjedde under pinsen? Og hvordan har begivenheten blitt framstilt i kunsten?