På sporet av en identitet

Våren 2020 ble Asta Nørregaards portrett av en «ukjent ung kvinne» kjøpt inn til samlingen. Kvinnen er elegant kledd, med en iøynefallende hatt. Hun legger hodet på skakke og ser mot oss med et litt fraværende blikk. Hvem er hun, og hva er hennes historie?