Den ikoniske Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi var en av få kvinner som levde av å være kunstner på 1600-tallet. Nasjonalmuseet har en unik samling med kunstverk som er tilskrevet Gentileschi og har kanskje den største samlingen av hennes malerier utenfor hjemlandet Italia.

Tekst av senior kommunikasjonsrådgiver Ellisiv Brattfjord

«Jeg skal vise deg hva en kvinne kan gjøre»

–  Artemisia Gentileschi i brev til Don Antonio Ruffo, 7. august 1649

Artemisia Gentileschi er kanskje aller mest kjent for sine dramatiske bilder av Judit som halshogger Holofernes, et av historiens mest bloddryppende lerreter.

Hun var ikke den eneste som malte dette motivet i sin tid. Mange tidligere og samtidige kunstnere hadde festet historien fra Det gamle testamentet til lerretet. Også Caravaggio, en generasjon eldre enn Gentileschi, er kjent for sin versjon. Men Artemisia Gentileschis versjon skiller seg ut blant de mer eller mindre samtidige gjengivelsene av motivet. Kvinnene har konsentrerte ansiktsuttrykk og man får inntrykk av styrken som må til i en situasjon som denne. Ermene er rullet opp og blodet fosser nedover lakenet, i motsetning til hos Caravaggio, hvor det er langt mindre blod og større distanse mellom Judit og Holofernes. Det hører med til historien at Gentileschi malte sin første versjon av motivet året etter at hun hadde blitt voldtatt av farens kollega.

– Samlet sett var hun mer ytterliggående, men også mer nyansert enn de fleste av sine samtidige, sier Nina Gram Bischoff, som har skrevet en masteravhandling om et av Judit-verkene i Nasjonalmuseet, og nå fortsetter å forske på Artemisia Gentileschi.

Hun mener at Artemisias mange versjoner av Judit-temaet skiller seg ut. Både fordi hun malte scenene så blodige, og fordi hun i en rekke andre malerier av scener etter drapet skildret den psykologiske spenningen og kvinnenes indre følelser. Hun fikk fram både det ytre og det indre dramaet.

– Artemisia Gentileschi var en særlig talentfull og modig maler, med en fremragende karriere og et usedvanlig liv. Arven etter henne – særlig hennes historiske kvinneskikkelser – er fremdeles en stor inspirasjon over 400 år senere, sier Gram Bischoff.

Artemisia Gentileschi utmerket seg i egen levetid. Dette var en tid da kvinner ikke en gang fikk bevege seg fritt i Roma. Til tross for at hun var kvinne og til tross for mye motgang, ble hun en anerkjent kunster.

I likhet med flere av kvinnene som var aktive kunstnere på denne tiden, startet hun som elev hos sin far. Hun studerte og kopierte motivene hun så i farens bilder.

Artemisia Gentileschi hadde senere sitt eget atelier og kunsten hennes ble kjøpt av mektige mennesker, som Cosimo II de'Medici, storhertug av Toscana og Filip IV av Spania.

Artemisia Gentileschi er også et forbilde for kvinner på grunn av sin selvhevdelse og forståelse av egen verdi: «Vi vet fra brevene hennes at hun var opptatt av å behandle og betale kvinner rettferdig. Hun var en smart businessdame og forlangte for eksempel mer i betaling for bilder med flere figurer», skriver Katy Hessel i The Story of Art. Without Men (s. 39). Hessel står også bak podkasten The Great Women Artists, der Artemisia Gentileschi har vært tema i flere episoder.

Artemisia Gentileschi, «Den angrende Maria Magdalena», ca. 1640.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Konservator Holmes

– Å få jobbe med et maleri som er nærmere 400 år gammelt og som vi vet veldig lite om, betyr at jeg får være både konservator og detektiv!

Senior malerikonservator Thierry Ford har nettopp startet på et omfattende arbeid. Ut året, og muligens lenger, skal han jobbe med Artemisia Gentileschis Den angrende Maria Magdalena fra ca. 1640. Maleriet trenger omfattende konservering, for å bedre tåle tidens tann og kunne stilles ut for kommende generasjoner i Nasjonalmuseet. Når vi først tar bildet ned fra veggen for en stund, gir det muligheter til forskning på alt fra maleteknikk og tidligere utført konserveringsarbeid, til bildets oppbygning og proveniens. Maleriet skal røntgenfotograferes og ses nøye med både lupe og mikroskop. Kanskje oppdager vi også noe nytt om pioneren Artemisia Gentileschi?

Hva vil konserveringsarbeidet avdekke av mysterier og hittil skjulte hemmeligheter?
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
 • Artemisia Gentileschi ble født i Roma 8. juli 1593
 • Hun vokste opp i farens, Orazio Gentileschis, hjem og atelier i Roma, som den eldste av fem søsken.
 • Hun gikk i lære hos faren og man antar at de også malte sammen.
 • Hun levde og malte i Roma, Firenze, Venezia, London og Napoli.
 • Hun ble den den første kvinnen som ble medlem av «Accademia del Disegno» i Firenze i 1616.
 • Gentileschi signerte eller daterte ikke alle sine verk. Mange malerier er derfor tilskrevet henne på bakgrunn av stilen, noe som ikke er uvanlig når man skal finne ut av opphavet for eldre bildekunst.

I Nasjonalmuseet finner du fire bilder som helt eller delvis malt av Artemisia Gentileschi, eller tilskrevet henne, i tillegg til et bilde som kan være malt av henne og som det skal forskes mer på:

 • Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode (av Orazio Gentileschi, med Artemisia tilskrevet som assistent), ca. 1608–1612, gave fra A.M. Vik, Blomqvist Kunsthandel 1945
 • St. Katharina av Alexandria, 1614/15, privat innlån
 • Den angrende Maria Magdalena, ca. 1640, gave fra Betsy Cappelen i 1866
 • Judith og tjenestekvinnen, 1639 eller 1640, deponert av Sparebankstiftelsen DNB i 2022
 • Det avbrutte stevnemøtet (tilskrevet Rutilio de Lorenzo Manetti), ukjent år, kjøpt av Joachim Frich i 1840, er nylig foreslått malt av Artemisia Gentileschi av barokkspesialisten Gianni Papi i Storia dell’arte (artikkel på italiensk).
 • Man antar at hun døde i Napoli i 1654, men både dato og begravelsessted er usikre.
Det eldste maleriet av ArtemisiaGentileschi som man kjenner til,«Susanna og de eldre»fra 1610.Schloss Weißenstein, Pommersfelden

Seniorkurator formidling i Nasjonalmuseet, Ellen Lerberg, forteller om en tid da den ikke-reformerte kirka la stor vekt på bildets betydning i forkynningen av Gud. I kirkemøtet Trientkonsilet, som foregikk mellom 1545 og 1563, trakk kirka fram malerkunsten som et middel for å framheve bibelske historier som blant annet omhandlet den gode moral.

– I tråd med kirkemøtets retningslinjer maler generasjoner av kunstnere i katolske land og områder slike kunstverk både til Kirken, men også til private samlere.

Artemisia Gentileschi spesialiserte seg på denne formen for prestisjetunge fortellinger og motiver. Hun valgte seg sterke kvinner fra Bibelen eller historien. Et eksempel er hennes skildring av Susanna og de eldre, som hun malte da hun var 17 år, i 1610.

– Bildet gir meg bakoversveis, sier Gram Bischoff.

Hun anser bildet som et av kunsthistoriens sterkeste og mest interessante, både på grunn av motivet og den maleriske utførelsen.

– Susanna er fremstilt som sårbar og sterk på samme tid, sier Gram Bischoff, som mener Gentileschis bilder har en spesiell følsomhet og byr på både psykologisk innsikt og fortelleteknikk.

Susanna er sentral i den greske oversettelsen av det gamle testamentet og i Daniels bok i Bibelen. Hun beskrives som svært vakker og var gift med Joakim i Babylon. To av menighetens eldre menn forsøker å forføre henne når hun tar et bad, men hun avviser dem. De er rasende og hevngjerrige og anklager henne for ekteskapsbrudd. Mange kunstnere har gjennom tidene framstilt Susannas møte med de eldre mennene.

–  Kunsthistoriker Mary Garrard var den første til å påpeke hvordan Artemisia Gentileschi løste motivet annerledes enn sine kolleger. I mange andre versjoner av overgrepet, er den gifte kvinnen framstilt som flørtende og forførende. Som om hun selv inviterer både dem og de som ser på, til fest. Det synes å handle mer om en unnskyldning for å male en naken kvinne, enn å framstille overgrepet.

 Artemisias Susanna er annerledes.

– Med vridd kropp, et fordreid ansiktsuttrykk, avvergende gester og åpen munn, roper hun ut sin fortvilelse og sier klart nei, sier Gram Bischoff.

Artemisias plass i verden anno 2023

Portrett av kvinne
Her har Artemisia Gentileschi antakelig brukt seg selv som modell for «St. Katharina av Alexandria».
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Artemisia malte ofte seg selv inn i bildene. Noen ganger kan det ha handlet om mangelen på andre modeller å male etter. I litteraturen om kunstneren skilles det mellom rene selvportretter og en form for selvrepresentasjon. Vi kan se Artemisia selv i Selvportrett som St. Katharina. Gram Bischoff kjenner også igjen trekk i Den angrende Maria Magdalena og Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode.

– Hvorfor hun så ofte synes å ha malt inn egne ansiktstrekk er mye diskutert. Mengden av selvportretter kan bety at disse bildene var særlig etterspurt. Mye tyder på at hun brukte bildene bevisst som egenreklame. Dette kan også vise at hun identifiserte seg med kvinneskjebnene i motivene, sier Gram Bischoff.

Det er mye vi ikke vet om Artemisia Gentileschis liv eller om hvem som ga henne oppdrag.

– Nye arkivfunn, rosende omtaler i samtidige biografier, brevveksling og beundrer-dikt til hennes ære viser hvor kjent og anerkjent hun var i sin samtid, forteller Gram Bischoff.

I takt med ny kunnskap og funn av tidligere ukjente bilder, har interessen for Artemisia Gentileschi eksplodert de siste årene. Ifølge Ellen Lerberg har feminismens inntog i kunsthistorien rettet oppmerksomhet mot en rekke mer eller mindre «glemte» kvinner, som Artemisia Gentileschi.

– Siden Mary Garrards store monografi om Artemisia Gentileschi kom i 1991 har interessen for henne bare økt. Det har kommet en rekke bøker, blitt arrangert flere utstillinger, laget spillefilm og skrevet romaner om Artemisia. Og sist, men ikke minst, hun er en utmerket kunstner!

Gram Bischoff anser henne som et feministikon.

– Omfattende internasjonal forskning har ført til at hun i dag er i ferd med å få sin rettmessige plass som en av de fremste malerne på 1600-tallet. Det har også gjort henne til den mest kjente kvinnen i eldre kunsthistorie.

Artemisia Gentileschis historie og bilder kan også knyttes til det samfunnet vi lever i, i dag, med #MeToo og innføringen av samtykkelover i flere land.

– Artemisia ble kunstner mot alle odds. Hun måtte slåss, også for å bli trodd, sier Gram Bischoff.

Hun viser med dette til den lange rettssaken som Artemisia gjennomgikk i Roma i 1612, etter å ha blitt voldtatt av farens malerkollega, Agostino Tassi året før. For å bevise sin egen sannferdighet, ble hun blant annet utsatt for tortur under avhørene, med tommeskruer. En fortvilende situasjon for en kunstner som var avhengig av hendene.

Tassi ble funnet skyldig og forvist fra Roma, men på grunn av hans mektige venner, ble straffen aldri fullbyrdet. For Artemisia Gentileschi var dommen allikevel en viktig seier. Uten voldtektsdommen, ville hennes muligheter til å gifte seg og familiens rykte, blitt sterkt svekket.

– Artemisia trosset mye motgang. Hun styrte etter hvert sine egne verksteder både i Firenze, Roma og Napoli og ble en pioner som utfordret den trange kvinnerollen i motreformasjonens Italia, forteller Gram Bischoff.

Artemisia Gentileschis betydning som kunstner som også var kvinne, i en tid der dette ikke akkurat var vanlig, er stor.

– Det er i dag, i alle fall i den vestlige verden, en større selvfølge at menn og kvinner har like muligheter til utdanning og arbeid. På 1600-tallet var det strenge restriksjoner for hva en kvinne kunne og ikke kunne gjøre. Ved å bli kjent med Artemisia Gentileschis kunst, kan man kanskje bedre forstå at menn og kvinner med like muligheter, kan oppnå like gode resultater, sier Lerberg.

Artemisia i Nasjonalmuseet

Fire-fem bilder høres kanskje ikke ut som særlig mange. Men, med tre malerier som er tilskrevet Artemisia Gentileschi og et fjerde som antakelig har vært et samarbeid med faren, Orazio Gentileschi, har faktisk Nasjonalmuseet en av de største Artemisia-samlingene utenfor Italia.

Verkene favner både tidlige og senere bilder. Det nyeste tilskuddet kom til samlingen i 2022, som et langtidslån fra Sparebankstiftelsen DNB. Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode er trolig malt i 1639 eller 1640 og er signert av Artemisia. Bildet er antakelig malt på den tiden da Gentileschi var ved hoffet til kong Charles 1 i London. Hun hadde da reist fra Napoli for å assistere sin far.

Artemisia Gentileschi, «Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode», 1639 eller 1640.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

I en artikkel i Storia dell'Arte har den italienske barokkspesialisten Gianni Papi også foreslått at bildet Det avbrutte stevnemøtet, som hittil har vært tilskrevet Rutilio Manetti, faktisk er malt av Artemisia Gentileschi.

Rutilio di Lorenzo Manetti, «Det avbrutte Stevnemøtet», ikke datert.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Tett på Artemisia

Senior malerikonservator Thierry Ford er heldig. Konserveringsjobben med Den angrende Maria Magdalena blir hans andre nære møte med Gentileschis bilder som konservator. Han har tidligere jobbet med det ikoniske Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode fra ca. 1608–1612, som du finner i Nasjonalmuseets samlingspresentasjon. Bildet skal være malt av Orazio Gentileschi. Nasjonalmuseet tilskriver Artemisia assistentrollen. Noen strides om hvem av de to som skal gis mest kred for akkurat det bildet. Men, det er en historie til en annen gang ...

To kvinner står sammen, en med kvin, en annen med et avkuttet hode i en kurv. Maleri med mørke farger.
Orazio Gentileschi, Artemisia Gentileschi (assistent), «Judit og tjenestekvinnen med Holofernes' hode», ca. 1608
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

– Å få jobbe med to svære bilder av Gentileschi er stort for meg som konservator, sier Ford, som ser fram til hva prosessen kommer til å avdekke om både kunstneren og verket.

Malerikonservering

 • I Nasjonalmuseet er konservatorene spesialisert på enten gjenstander, tekstiler, papir eller maleri.
 • Nasjonalmuseets malerikonservatorer tar vare på over 6 000 malerier, fra 1400-tallet og fram til i dag.
 • Verkene har stort spenn i materialer og teknikker.
 • Underlaget for maleriene spenner fra grunderte lerreter og trepanel, til fiberplater, metall og plast.
 • All kunst eldes over tid. Slik aldring og nedbrytning vil gjerne vise seg ved at maleriet endrer utseende, ofte over flere år, som når et pigment blekes eller en ferniss gulner. Ferniss er naturlig eller syntetisk harpiks i løsemidler som påføres over malingen for å både mette og beskytte farger.
 • Konserveringstiltak kan for eksempel være styrking av bunnmaterialet, fjerning av smuss og gulnet ferniss eller festing av løs maling.

Mer om konservering i Nasjonalmuseet

Ford forteller at bildet har mange gamle skader. Det har også vært «offer» for omfattende restaurering.

– Dette betyr at mye av dybden i bildet er borte. Vi må retusjere en del for at det skal gjenvinne sitt opprinnelige utseende, forteller Ford.

Gram Bischoff ber oss legge merke til detaljene når vi ser på bildene til Artemisia Gentileschi. Kontrastene mellom lys og skygge, stoffligheten og detaljrikdommen i tekstilene og de elegante smykkene, som de man ser i Judit og tjenestekvinnen med Holofernes hode.

– Det er også lett å bli grepet av de sterke emosjonene i hennes malerier – i et spenn fra raseri til melankoli. I denne spennvidden av malte følelser overgår hun både faren Orazio og de fleste av sine samtidige, sier Gram Bischoff.

Følg med på Nasjonalmuseets Facebook og Instagram for mer om konserveringen av Den angrende Maria Magdalena i tiden framover!

Kilder