En ekte van Gogh

Etter nærmere 50 år med usikkerhet har forskere nå slått fast at Nasjonalmuseets maleri «Selvportrett» (1889) av Vincent van Gogh, er ekte.

van Goghs selvportrett holdes opp av en konservator

Tekst av kurator samling og utstilling Vibeke Waallann Hansen

Vincent van Gogh malte mange selvportretter, og ett av disse befinner seg i Nasjonalmuseets samling. Maleriet ble kjøpt inn av Nasjonalgalleriets første direktør Jens Thiis i Paris i 1910, og ble med dette det første selvportrettet av van Gogh som kom inn i en nasjonal kunstsamling.

På 1970-tallet ble det stilt spørsmål ved bildets ekthet, og denne tvilen har hengt ved siden – helt til nå. Usikkerheten gikk blant annet ut på at bildets eierhistorikk var uklar. I tillegg fremstår maleriet som uferdig, og kunstnerens nedstemte uttrykk og nedtonede farger gjør at det skiller seg fra hans øvrige selvportretter. 

 

Maleri, selvportrett av VIncent van Gogh
Vincent van Gogh, «Selvportrett», 1889
Foto: Nasjonalmuseet / Anne Hansteen

Ekspertene konkluderer

Nå har et team av eksperter ved Van Gogh-museet i Amsterdam imidlertid konkludert med at selvportrettet ble malt av van Gogh i 1889. Det er flere faktorer som bidrar til at forskerneer sikre, og arbeidet som resulterte i denne konklusjonen publiseres i det anerkjente kunsttidsskriftet Burlington Magazine.

Jobber ... Jobber ...

Se hele foredraget «En ekte van Gogh». Kurator og kunsthistoriker Vibeke Waallann Hansens og konservator Thierry Ford presenterer forskningsresultatene knyttet til Nasjonalmuseets selvportrett av Vincent van Gogh.

Hva viser at maleriet er ekte?

Det er undersøkelser av både eierhistorikk, materialer og stil som nå bekrefter at bildet ble malt av van Gogh. De nye funnene viser at dette selvportrettet var det første han malte etter en lengre sykdomsperiode sommeren 1889. Han var på dette tidspunktet pasient ved en institusjon for psykisk syke i Saint-Rémy i Provence.

Eierhistorikk

Nasjonalmuseets egen forskning på bildets eierhistorikk fra 2004 bekreftes nå av forskerne ved Van Gogh-museet, og man kan med sikkerhet si at ekteparet Ginoux var de første eierne av maleriet. Ekteparet Ginoux mottok bildet som betaling for kunstnerens opphold i deres pensjonat i Arles. Det finnes dokumenter som viser at Ginoux solgte maleriet til en kunsthandler i Paris i februar 1896. Fram til Nasjonalgalleriet kjøpte maleriet i juli 1910, ble det eid av ulike kunsthandlere.

Lerret og fargeprøver

Tekniske undersøkelser har vist at bildet er malt på en type lerret som er typisk for flere av bildene van Gogh laget i samme periode. Fargepaletten er også den samme, og pigmentprøver har vist at det er benyttet en type maling som samsvarer med flere andre malerier laget i denne perioden.

Komposisjon og stil

Bildets komposisjon sammenfaller også med to selvportretter som ble malt omtrent på samme tid:

Hodestørrelsen er ganske nøyaktig den samme i disse tre bildene, og kunstneren inntar samme positur. Øyene er grønne, noe som også stemmer med kunstnerens reelle øyenfarge. Penselstrøkene i bakgrunnen i de tre portrettene har også en relativt lik struktur.

Brevene som kilde

Van Gogh skrev svært mange brev i løpet av sitt liv, og disse er også viktige kilder i forskningen. I et brev fra 20. september 1889 refererer han til et bilde som «et forsøk fra da jeg var syk». Med stor sannsynlighet er det Nasjonalmuseets selvportrett han her hadde i tankene. Bildets uferdige karakter, og det triste og nedstemte uttrykket han har fremstilt seg selv med, styrker antakelsen om at det ble malt i sykdomsperioden.

Forskerne ved Van Gogh-museet har gjort et svært grundig arbeid med å undersøke verket. Både studier av eierhistorikk og tekniske undersøkelser bidrar til å legge et solid grunnlag for konklusjonen om at maleriet er utført av van Gogh. Nå har Nasjonalmuseet endelig en van Gogh igjen!

Kurator ved Nasjonalmuseet, Mai Britt Guleng.

Sentral plass i det nye Nasjonalmuseet

Maleriet lånes for tiden ut til Van Gogh-museet og deres utstilling «In the Picture» som åpner 21. februar. Her skal det presenteres sammen med selvportretter av mestere som Edvard Munch, Charley Toorop, Gustave Courbet, Paul Cézanne og Helene Schjerfbeck. Maleriet vil få en sentral plass i den nye samlingsutstillingen når det nye Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen i Oslo åpner i 2022.

    

Konservator står over maleriet med lykt
Maleriet rutinesjekkes av konservator før det lånes ut til Van Gogh-museet i Amsterdam.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli