Arkitekt Geir Grungs eget hus innbød til en uformell livstil med nær kontakt mellom interiør og uterom. Det iscenesatte han i fotografier.

Skrevet av seniorkurator Talette Rørvik Simonsen

Bjørn Winsnes’ fotografi av det såkalte glasshuset på Jongskollen er et av de mest kjente norske arkitekturfotografiene. Bildet er tatt fra taket av husets vestfløy for å framheve panoramautsikten fra stueetasjen. 

Svart-hvitt-bilde av moderne hus fra 1960-tallet
Bjørn Winsnes, «Geir Grungs eget hus», 1963. Arkitekt: Geir Grung

Motivet fanger den kombinerte opplevelsen av å være inne og ute og uttrykker Grungs idé om balansen mellom romlig åpenhet og omslutning. Arkitekten understreket at mens glassveggene ga fri sikt over landskapet, var den uvanlig lave takhøyden avgjørende for at stuen skulle oppleves som et definert og intimt rom.

Geir Grung (1926–1989)

  • Norsk arkitekt
  • Sønn av den modernistiske arkitekten Leif Grung (1894–1945)
  • Jobbet i Byarkitekten i Oslo med Sverre Fehn, og samarbeidet med Fehn på prosjekter som Økern aldershjem (1955) og Håndverkets Hus på Maihaugen (1959)
  • Kjent for blant annet Martens brødfabrikk i Bergen (1965), Røldal-Suldal kraftverk (1961–67) og mange eneboligprosjekter i Oslo
  • Eneste offisielle norske medlem i arkitektgruppen Team 10 (les mer i Kunst og Kultur)

Bjørn Winsnes (1925–2012)

  • Norsk fotograf og tegner
  • Fremmet fotografiet som et selvstendig kunstnerisk uttrykksmiddel.
  • Ble i 1969 første fotograf som fikk Statens kunstnerstipend
  • Var i 1974 med på å etablere Forbundet Frie Fotografer 
  • Reprenterte et kunstnerisk alternativ til tradisjonelt arkitekturfotografi

Kilder: «Høydepunkter. Arkitektur», Nasjonalmuseet 2016,
Norsk biografisk leksikon

Grung ønsket at huset skulle forbindes med dette bildet, og han brukte det i en rekke publikasjoner.

Mange av hans egne fotografier av huset viser speilinger i glassfasadene, der vi ser Grung selv som står ved kamerastativet. Mens disse framstår som selvportretter med verket, kan den brede publiseringen av fotografiet av Grung og kona som sitter og betrakter landskapet ses som en selvpromotering gjennom et forførende bilde av arkitektens hjem.

Svart-hvitt bilde av interiør i moderne hus fra 1960-tallet
Bjørn Winsnes,«Geir Grungs eget hus på Jongskollen», 1963. Arkitekt: Geir Grung
Svart-hvitt foto av mann som balanserer på bjelker på et hus
Arkitekt Geir Grung i eget hus på Jongskollen, 1963. Ukjent fotograf.

«Det lyder Hollywood»

Bonytt, 1964

Huset vekker assosiasjoner til samtidig californisk eneboligarkitektur, som representerte en uformell livsform med nær kontakt mellom interiør og uterom. Den amerikanske fotografen Julius Shulman (1910–2009) spilte en viktig rolle i formidlingen av denne arkitekturen, som også fascinerte Grung.

Svart-hvitt bilde av villa-eksteriør
Bjørn Winsnes, «Arkitekt Geir Grungs eget hus på Jongskollen», 1963.

Som for å projisere et drømmebilde av en attraktiv boform, ble huset på Jongskollen gjerne fotografert fra gårdsrommet med solsenger stående ved bassenget, som var opplyst om kvelden. «Det lyder Hollywood», påpekte Arne Remlov i en artikkel om huset i Bonytt i 1964.

Svart-hvitt fotografi av mann og jente foran peisen.
Geir Grungs eget hus på Jongskollen, 1963. Ukjent fotograf.