Grayson Perry i Nasjonalmuseets utstilling «Innafor og utafor».
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Hvilke egenskaper trengs for å bli en anerkjent og suksessrik kunstner? Den britiske kunstneren Sir Grayson Perry har en egen evne til å passe inn og samtidig skille seg ut. Denne balansegangen er en drivkraft i kunstnerskapet hans. 

Tekst av seniorkurator Knut Astrup Bull 

Grayson Perry (f. 1960) passer inn i kunstverdenens stereotypier, samtidig som han går mot strømmen og ikke helt passer inn i systemet. Dette har vært en drivkraft i kunstnerskapet hans, både når det gjelder hans tolkning av kunstnerrollen, valg av medium og tematisk innhold. Alt som talte imot ham når det gjaldt å få innpass i samtidskunstens verden, kan i ettertid tenkes å være det som ble suksessfaktorene hans. Perrys kunst balanserer ofte hårfint på grensen mellom å være innafor og utafor bildekunstens normer og verdisystemer. 

Utstillingen «Grayson Perry. Innafor og utafor» vises i Lyshallen, på toppen av Nasjonalmuseet, fram til 26. mars 2023.  

Klasseskiller og spenninger 

Sir Grayson Perrys oppvekst, klassebakgrunn og valg av blant annet keramikk som uttrykksform har hatt stor betydning for innholdet i kunsten hans. Han vokste opp i byen Chelmsford i Essex, nær London. Essex er et fylke som hovedsakelig består av jordbruksland i tillegg til et par større byer som vokste fram under industrialiseringen på 1800-tallet. Etter andre verdenskrig flyttet mange mennesker fra de fattige delene av London til Essex. Der fikk de tildelt boliger, da det var stor boligmangel i de gamle arbeiderstrøkene i hovedstaden. Etter krigen flyttet også velstående London-borgere til landsbyer som lå langs toglinjen, for å gi familien en oppvekst i landlige omgivelser.   
 
Siden 1980-årene har industrien i Essex slitt, og mange virksomheter har gått under, med de sosiale følger dette medfører. De forskjellige områdene av Essex veksler derfor mellom å være blant de fattigste og rikeste i England. Det er en region der klasseskillene er tydelige, og der spenningen mellom by og land, fattig og rik preger politikken og dagliglivet.   

Teddybjørn ga trygghet 

Perry vokste opp i en arbeiderklassefamilie og beskriver selv sin barndom og oppvekst som vanskelig og angstfylt. Da han var tre år, fikk han meslinger, og under sykdomsperioden personifiserte han teddybjørnen sin, som fikk navnet Alan Measles. Alan blir en farsfigur for ham i en utrygg barndom. I fireårsalderen flytter Perrys far ut, og morens nye kjæreste flytter inn. Perry beskriver stefaren som en bølle som skapte utrygghet i familien, og går inn i en forestillingsverden der Alan Measles blir en beskytter og farsfigur. Alan blir en viktig skikkelse som ofte figurerer i Perrys kunst.   

Claire blir til 

«Black Dog», 2004
Foto: Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

I 1973 oppdager Perry sin interesse for å kle seg i kvinneklær. Denne lysten skaper også angst og redsel for å bli oppdaget. Han viser seg offentlig i kvinneklær for første gang i 1975, og hans transvestittpersonlighet Claire blir født, også en karakter som figurerer i enkelte av verkene hans. Samme år flytter han til den biologiske faren sin, men han blir kastet ut da de oppdager hans transvestisme. Disse markante hendelsene under oppveksten, arbeiderklassebakgrunnen hans og de sosiale spenningene i Essex vil med tiden spille en viktig rolle i kunstnerskapet. [1] 

Veien til kunsten  

Som attenåring deltar Perry på et kunstkurs som blir starten på kunstutdannelsen hans. Året etter flytter han hjemmefra og begynner på et bachelorkurs innafor bildekunst, ved Portsmouth Polytechnic School, som avsluttes i 1982. Perry er aktiv som kunstner under studietiden, deltar på utstillinger, og produserer verk i blandet materiale og teknikk som blant annet tematiserer hans transvestittidentitet.   


I de første årene etter studiene er Perry opptatt av performance og film som uttrykksformer. Han er blant annet med i en performancegruppe som kaller seg neonaturalister, og som ekspressivt bruker kroppen som kunstnerisk medium. Det er imidlertid produksjon av kunstfilmer som opptar ham mest i denne tiden. Han spiller selv de kvinnelige rollene i produksjonene. [2] I tillegg lager han verk og installasjoner der han benytter ting og tang han finner, en tydelig inspirasjon fra hans tidligere lærer fra Portsmouth, Larry Knee. Han blir oppfordret av sin kunstnerkollega Christine Binnie til å delta på kveldsundervisning i keramikk. Det er først i 1983 at Perry ser potensialet i keramikken som et kunstnerisk materiale. [3] 

De første arbeidene 

Sir Grayson Perrys første keramiske arbeider vises i 1983 på Ian Birksted Gallery i London, og året etter blir han invitert til å holde en soloutstilling hos James Birch Fine Art i samme by. Det vitner om at han har blitt lagt merke til, og overraskende nok stiller han ut keramikk utført på kveldskurset i et bildekunstgalleri. Det var nok neppe keramikkens håndverkskvalitet som gav ham utstillingsplass, men heller hva han formidlet gjennom keramikken. Bildekunstnere skulle ikke holde på med kopper og kar, og keramikkprosjektet hans ble antakelig tolket innafor kunstverdenen som en ironisk kommentar til kunsthåndverket.   


Perrys tidlige keramikk begrenser seg til tradisjonelle former, som tallerkener og enkle skulpturale former. Arbeidene er amatørmessig utført og avdekker at han ikke er en trent keramiker. Det interessante er imidlertid at han fra starten finner inspirasjon i en eldre keramisk tradisjon som har røtter i engelsk keramikkhistorie, såkalt slipware, en dekorteknikk der farget, flytende leire legges på overflaten i dekorative mønstre. Denne teknikken var i vanlig bruk på eldre folkelig brukskeramikk.   

Provokative budskap 

Arbeidene fra 1980-årene kan betegnes som direkte, ærlige og fandenivoldske, både i uttrykk og tematikk. De kan leses som et opprør mot den etablerte studiokeramikken i England, der sober dekor og håndverkskunnskap sto sterkt. Asjetten Kinky Sex fra 1983 er et godt eksempel på kombinasjonen av tradisjonell keramikk utført på slump, med provokative dekorer og motiver. Arbeidet ble utført samme år som Perry skaffet seg sin egen keramikkovn.[4]

«Kinky Sex», 1983. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro 

Gjennombruddet 

Perry blir lagt merke til også i keramiske kretser internasjonalt, og det er innafor samtidskeramikken han får sitt kunstneriske gjennombrudd i 1990-årene. Fram til 1980-årene var studiokeramikken fortsatt preget av verdiene til den toneangivende engelske keramikeren Bernard Leach (1887–1979): som høy teknisk utførelse, god materialforståelse og mesterlig utførte dekorer og glasurer. [5]   


Flere keramikere utfordrer den tradisjonelle studiokeramikkens paradigme i 1980-årene. Mange begynte å jobbe med blant annet uglasert keramikk og friere skulpturale former. Keramikken blir mer ekspressiv og tilsynelatende «sloppy». Synet på hva som var god keramikk, ble utvidet, og flere innganger til materialet og tradisjonen ble akseptert.   


Keramikken gikk i flere retninger, og det tradisjonelle levde side om side med det skulpturale og det konseptuelle. Bruk av limpistol, prefabrikkerte gjenstander (readymades) og overføringsbilder ble like vanlig som den tradisjonelle dreieskiven og dekor malt for hånd. Fokus var ikke bare på teknikk, materiale og bruksformer, men vel så mye på hva kunstneren ønsket å formidle gjennom leiren.   


Perrys keramikk var i takt med tiden, og han ble raskt en del av de nye strømningene innafor feltet. Han ble del av en større gruppe keramikere som arbeidet med trykket dekor og bildeframstillinger på keramikk, sammen med kunstnere som Paul Scott, Charles Craft og Robert Dawson.[6]   

Direkte og umiddelbart bildespråk 

«Phallic Women», 1993. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro

Perrys keramikk skiller seg imidlertid ut fra mengden når det gjelder tematikk og bildebruk. Han arbeidet i en kombinasjon av overføringsbilder, hentet fra populærkulturen eller kunsthistorien, og egne malerier som stilistisk er beslektet med tegneserier. Et direkte og umiddelbart bildespråk med gjenkjennelige referanserammer. Tematikken og bildene var framstillinger og fortellinger om mennesker med levesett som utfordret samfunnets normer når det gjaldt seksualitet, kjønnsroller, vold og angst. Det var skildringer av mennesker og subkulturer som levde i utkanten av samfunnet, temaer som fortsatt er sentrale i Perrys kunst. Det er en parallell mellom hans temaer og valg av keramikk som medium.   


Perry selv kan sies å leve i ytterkanten av kunstverdenen som en bildekunster som har valgt uttrykksformer og medier som ligger utafor normen. Han sier selv at «Pottery is my gimmick»[7], og det er definitivt keramikkarbeidene hans som har gjort ham kjent.  

Utfordrer samfunnets mannsideal  

Mange av temaene som Grayson Perry tar opp i verkene sine, dreier seg om mekanismer og fenomener som definerer oss utafor eller innafor normen – den gjengse oppfatningen av hva som er normalt i et samfunn eller et miljø. Dette er en problematikk som er nær forbundet med egne erfaringer fra oppveksten, hans sosiale bakgrunn og senere erfaringer med å navigere gjennom kunstverdenens hierarkier og kommersialisme. Det å vokse opp i et utrygt hjem i en kultur med fåmælte og aggressive menn, eller angsten for å bli oppdaget i kvinneklær, har nok skapt en nysgjerrighet når det gjelder kjønnsroller og hvordan de formes sosialt. Han utfordrer samfunnets mannsideal og viser oss i stedet at maskulinitet har mange uttrykksformer. 

Kunstnerens klassereise 

«Posh Art», 1992. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro 

Perry giftet seg i 1992 med en kvinne fra middelklassen, og antakelig vekker hans egen klassereise en bevissthet om den sosiale bakgrunnen og klasseidentiteten hans generelt. Han vender stadig tilbake til hvordan klasseidentitet former oss som individer, og hvordan den er med på å forme smaken vår og verdisystemene våre. Dette er sosiale strukturer som sørger for at alle deler de samme verdiene, og for at individet passer inn, og samtidig er dette markører som skiller den ene klassen fra den andre. Utforskningen av dette samfunnsfenomenet er et sentralt tema som gjennomsyrer de fleste av arbeidene hans.[8]   


Et annet klasseskille Perry har kjent på, er normene og sjangerhierarkiene som styrer mye av virksomheten i kunstverdenen. Det er vanskelig å bli anerkjent innafor bildekunsten som keramiker som arbeider med bruksformer. Den normgivende kunstformen i kunstinstitusjonen er bildekunst. Her er den kunstneriske ideen overordnet teknikk, materiale og funksjon. Vaser har som regel ikke fått status som kunstverk.   


Selv om Perry i løpet av 1990-årne hadde et navn innafor samtidskeramikken, var han ikke fullt ut akseptert innafor bildekunsten. Å stå utafor det gode selskap i samtidskunsten har både vært en frustrasjon og en inspirasjon for ham, noe som gjenspeiles i mange av verkene hans. Perry har et ambivalent forhold til kunstverdenen og har ofte utsatt den for satiriske og ironiske skildringer om statusjag, overfladiskhet og forfengelighet.[9] Utenforskap kan sies å være en viktig inspirasjonskilde i kunstnerskapet om det som handler om seksualitet, identitet eller keramikk. Han trekker ofte fram tingene som lever i skyggen av det «normale», og formidler dette ufiltrert.   


I 2003 fikk Grayson Perry den prestisjetunge Turner-prisen for kunstnerskapet sitt. Juryens begrunnelse var hans kompromissløse engasjement for individet og tematisering av sosiale samfunnsutfordringer, i kombinasjonen med bruk av tradisjonell keramikk og nyskapende bildefortellinger. Utmerkelsen gis kun til bildekunstnere, og dermed endret Perry status fra å være keramiker til å bli bildekunstner over natten. Han fikk tilgang til de viktigste utstillingsarenaene, private kunstsamlere og medier.  
 

Endelig anerkjennelse som bildekunstner

Perry sto ikke lenger utafor det gode bildekunstselskapet. Vasene hans fikk nå av de fleste, om enn uvillig blant noen, anerkjennelse som kunstverk. Grayson Perry befant seg nå i en posisjon der han kunne gjennomføre mer ambisiøse prosjekter både innafor skulptur, grafikk og tekstil. Med tiden har nok bildetepper blitt hans viktigste sjanger etter keramikken. I dag er det riktig å beskrive Perry som en kunstner som arbeider med forskjellige medier og innafor flere kunstformer, men fortsatt er keramikk hans primære medium.  
   
Et fellestrekk ved de kunstsjangrene Grayson Perry arbeider med, er at de har lange kunst- og håndverkstradisjoner. Håndverket er en vel så viktig kvalitet i et arbeid som den kunstneriske ideen, ifølge Perry.[10] Kunstnerens temperament, håndlag og behandling av materiale er en individuell kunstnerisk signatur. Hvordan meiselen ligger i hånden, eller hvordan håndlaget med dreieskiven preger det endelige resultatet, er spor som kan identifisere at en gjenstand er utført av samme person.  

Den ukjente håndverkeren 

«The Tomb of the Unknown Craftsman», 2011. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro

I bildekunsten og den dekorative kunstens eldre historie vet man ikke navnet på den som har utført verket. Det er ofte uidentifiserte håndverkere som står bak noen av kunsthistoriens mesterverk. Perry hedret den ukjente håndverkeren i utstillingen «The Unknown Craftsman», 2011 på British Museum, der nesten alle gjenstander i samlingen er utført av en uidentifisert kunstner. Det er i stor grad gjennom deres arbeider vi får tilgang til fortidens kulturer. Utstillingen framhevet håndverkets sentrale plass i kunsten og i menneskets kulturelle historie. Perrys kunstnerskap, og hans valg av medium, dreier seg blant annet om å hente fram sjangre og teknikker som har vært utrendy innafor bildekunsten de senere tiårene, for eksempel trykk, treskjæring, keramikk og bildevev. Sjangre der håndverk og materiale er sentralt for det kunstneriske uttrykket.  


Grayson Perry har med årene blitt en erfaren keramiker og mestrer med sikkerhet håndbyggingen av vasene og forskjellige tidkrevende dekorteknikker, men når det gjelder grafikk, skulptur og tekstil, utfører han ikke håndverksprosessen selv. Han leverer forelegg til verkene og er i dialog med håndverkerne og teknikere som utfører det fysiske verket. Det å lage forlegg som omarbeides av andre håndverksspesialister, er det lange tradisjoner for i kunstens historie. Uavhengig av om han selv utfører selve håndverksprosessen, eller om den gjøres i samarbeid med andre, er møtet mellom håndverket, materialet og den kunstneriske ideen et sentralt moment. Det er en hyllest til tidligere tiders kunstnere, og samtidig en kobling til kunst- og håndverkshistorien. Materialer og teknikker har også en historie å fortelle, og i Perrys verk skaper de en resonans som forsterker budskapet i fortellingene hans.   

The Vanities of Small Differences  

«#Lamentation», 2012. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro 

Et godt eksempel på dette er et av Perrys hovedverk, bildeteppeserien «The Vanity of Small Differences» fra 2012. Bildeserien består av seks tepper som Perry har tegnet og fargelagt, såkalte kartonger, et forelegg som en tekniker på veveriet trenger for å utføre arbeidet. I dialog med Perry blir motivet og farger avstemt og lagt inn i et dataprogram som styrer selve veveprosessen. Teppene veves i en såkalt Jacquard-vev, en spesiell teknikk som får fram en tredimensjonal effekt i vevnaden. Teknikken kan spores tilbake til middelalderen, men har sin storhetstid i perioden 1500–1800. Dette var en eksklusiv kunstform som kun de rikeste hadde råd til å utsmykke sine saler med. Tepper vevet i denne teknikken kalles ofte gobelenger, navngitt etter de kjente franske gobelengveveriene i Paris. De framstilte ofte en fortelling fordelt på flere tepper, for eksempel årstidene eller Jesu lidelseshistorie.   


Perrys bildevevserie er en omskrivning av William Hogarths (1697–1764) bildefortelling «A Rake’s Progress», 1732–34. Fortellingen handler om Tom Rakewells tragiske historie. Tom er sønn av en kjøpmann som har gjort det bra. Vi følger ham fra starten av voksenlivet som en privilegert arving, før han ender som fattig på et mentalsykehus. I Perrys omskrivning av historien følger vi Tim Rakewell på en reise oppover i det engelske klassesamfunnet, fra arbeiderklassen, gjennom middelklassen, til overklassen. Her ender også historien tragisk med en dødsulykke i en rød Ferrari.   


I bildeserien har kunstneren også mange referanser til religiøse bildeframstillinger fra kunstens historie. Alt framstilt i Perrys forfriskende og samtidige tegneserieaktige strek. Ved å utføre «The Vanity of Small Differences» som en klassisk bildefortelling på gobelenger med religiøse referanser gir han umiddelbart verket et monumentalt uttrykk og plasserer fortellingen i kontekst av gobelengens prestisjetunge historie. Verket utgjør en sammensatt dialog mellom historien og samtiden. De klassiske bildeteppenes bibelske og mytologiske fortellinger er skjøvet i bakgrunnen til fordel for et sosialt drama fra nåtiden. Ved at en gjenkjennelig og aktuell historie fra samtiden fortelles gjennom monumentale bildetepper, opphøyes vanlige folks dagligliv og får en utvidet betydning. Det er kanskje derfor Grayson Perry har blitt allemannseie i Storbritannia. Det er folkets historie han forteller.  
    

Identitetsskapende refleksjonsobjekt 

Vasen har lengre tradisjoner enn gobelenger. Vaser, krukker og andre beholdere av keramikk er blant de eldste arkeologiske funn vi kjenner til, og denne typen husholdningsgjenstander er tett forbundet med historien om mennesket. Krukker og vaser har i tusenvis av år også vært rituelle objekter, del av religiøse seremonier, og de har hatt spirituell kraft. Opp gjennom historien har vasen også vært knyttet til verdslig makt og status. Symboler på den kinesiske keiserens verdighet, eller på en fyrstes rikdom og gode smak. Om den er dekorert med keiserens drager eller et minne om en viktig kongelig begivenhet, har vasen vært identitetsskapende. Vasen har også vært et refleksjonsobjekt som del av religiøse seremonier som synliggjør den spirituelle verden for mennesket. Både i form og dekor er denne arketypen ladet med mening

Fortiden inn i samtiden 

«Grumpy Old God», 2010. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro

Vaser dekorert med bildeframstillinger går langt tilbake i tid, og det materialet vi kjenner best, er greske og romerske vasemalerier, persisk og peruansk keramikk, og kinesisk porselen. Dette er arketyper og motivkretser som har inspirert kunstnere helt fram til i våre dager. Perry står i en lang keramisk tradisjon, og samtidig er han del av en større gruppe samtidige kunstnere som arbeider med bilder på keramikk. Flere av disse spiller, som Perry, på gjenstandshistorien og de tradisjonelle motivkretsene, og bringer fortiden inn i samtiden med dagsaktuelle temaer, uttrykksformer og nytolkninger.[11] Det gir vasen igjen kraft som et refleksjonsobjekt og som et statussymbol, nå som kunstverk.

Selv om vaser historisk sett har vært kostbare praktstykker som kun var tilgjengelig for de få, er de samtidig noe som har vært, og er, i bruk i de fleste hjem. Vasen er en gjenstand som de fleste er fortrolige med, og dermed et velegnet medium for kunstneren til å opprette dialog med betrakteren gjennom. Den skaper ikke avstand, og et publikum som ikke er vant til å forholde seg til kunst, eller å gå på utstilling, møter et objekt som det ikke føles skummelt å nærme seg. Terskelen for å gå inn i verkets tematikk senkes, og kunstnerens budskap når fram til et bredt publikum. Perrys vaser framstår som ufarlige og elegante på avstand, men på nært hold avdekkes ofte provoserende tematikk og bildebruk.  

Devaluering 

Vasens historie i vestlig kunst kan hevdes å være en fortelling om devaluering fra et kunstobjekt til en bruksting. Fra å være et religiøst objekt, eller å bli verdsatt som en verdifull gjenstand både kunstnerisk og symbolsk, har vasen i moderne tid blitt mer en bruksting som kanskje mest settes pris på for sitt elegante design. Mange forbinder dekorerte vaser med noe bestemor hadde på hyllen, og som man vil kalle nips.   


Status som kunstverk mistet gjenstandstypen i løpet av 1800-tallet, med framveksten av modernismens kunstforståelse. Modernismen kunstteori satte et markant skille mellom kunstverk og vanlige gjenstander. I bildekunstens verden har vasen tilhørt hverdagens sfære og ikke hatt noe med kunst å gjøre. Perry har imidlertid utfordret bildekunstens reduserende blikk på kunsthåndverket.  

Gjenopprettet status  

Vi kan driste oss til å si at Perrys utgangspunkt er at vasen ikke er en taus bruksting, men at formen i seg selv innehar en betydningsfull historie og er et meningsbærende objekt som alltid har vært en formidler av ideer og idealer. En posisjon som har blitt sett ned på og til dels latterliggjort i kunstverdenen. Med tildelingen av Turner-prisen til Perry ble kunstverdenen nødt til å akseptere vasen som kunstverk, og slik utfordrer han kunstideologiens skille mellom bruksting og kunstverk.   


Mange kritikere og skribenter har en tendens til å beskrive Perrys vaser som kun et lerret for det egentlige kunstverket: bildefortellingene på overflaten. Slik unngår de å forholde seg til det problematiske objektet.[12] Ut fra et estetisk perspektiv har Perrys interesse for keramikkens historie, bruksformer og den håndverksmessige siden av kunstpraksisen satt ham utafor det gode selskap. Han har etterstrebet å bli akseptert som en fullverdig kunstner som arbeider med blant annet keramikk og tekstil som materiale. Nå som han er akseptert, er han innafor, men samtidig er hans uvanlige valg av medium i bildekunstens kontekst noe som gjør at han skiller seg ut fra mengden. Han er utafor og innafor på samme tid, en posisjon Grayson Perry er komfortabel med.   

Observatør og kommentator  

Grayson Perry er en samfunnsengasjert kunstner som ofte tar opp ubehagelige, men også forfengelige og komiske sider av samfunnet i kunsten sin. Det vil ikke være riktig å betegne ham som en politisk kunstner, altså en som fremmer en utopisk samfunnsvisjon eller en dystopi. Han er snarere en observatør og kommentator til hva som rører seg i samfunnets lyse og mørke sider. Selv har han uttalt at en kunstners rolle er å se det vi andre ikke ser. Det å sette søkelys på hva som går oss hus forbi i hverdagen, eller kanskje ikke ønsker å se?   


Med dette utgangspunktet kan det være interessant å se Perrys kunst i lys av en kunstnerisk tradisjon som kan spores tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Da oppstår en ny malerisjanger som benytter bildefortellingen som virkemiddel for å kommentere sosiale og kulturelle problemstillinger i samtiden. Den mest framtredende kunstneren i den nye samfunnsengasjerte kunsten er maleren og grafikeren William Hogarth (1697–1764).[13] Når det gjelder Perrys direkte referanser til en av Hogarths mest kjente bildefortellinger i «The Vanities of Small Differences», er det relevant å se ham i lys av denne kunstsjangeren.  

Nytt kunstmarked 

På begynnelsen av 1700-tallet oppstår en ny form for bildekunst i de største administrative og kommersielle sentraene i Europa, som London, Amsterdam, Paris og Venezia. Det er en enorm velstandsvekst i disse byene, og en stadig større og mer velstående middelklasse ønsker å kjøpe kunst – men de ønsker en kunst som gjenspeiler deres smak og virkelighet.   


Det vokser fram et nytt kunstmarked som skiller seg fra hoffets og aristokratiets akademipregede kunst, med antikke forbilder og allegoriske bildeframstillinger. I stedet ønsker middelklassen skildringer fra dagliglivet i de moderne storbyene. Det ble dermed et marked for kunstnere og grafikere for å produsere trykk og malerier som gjengav borgerskapets dagligliv og forlystelser. Kunstnerne laget ofte en serie med bilder som omhandlet samme tema, eller en historie fortalt gjennom flere bilder.  


Den nye bildekunsten hentet elementer fra nederlandske gruppeportretter og det såkalte sjangermaleriet som gjengav folkelige scener. Det nye nå var at borgerskapet sto i sentrum, og at byen var scenen der livsdramaet utspilte seg.  

Hogarths bildefortellinger  

William Hogarth, «A Rake’s Progress», 1735
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik

William Hogarth er den framfor noen som definerer den samfunnsengasjerende og kommenterende bildefortellingen. Forholdene i London på begynnelsen av 1700-tallet er noe annerledes enn i de andre storbyene i Europa. England var ikke styrt av et eneveldig monarki, men av et parlament, og det var et større slingringsmonn når det gjaldt ytringsfrihet. Hogarths fortellinger var derfor saftigere i sitt innhold enn det man finner for eksempel i Paris. Bildeframstillingene hans beveger seg ofte i skjæringspunktet mellom satire, karikatur, humor og kunst. Det er gjerne en moralsk undertone i skildringene.   


Hogarth tematiserer de mørke, latterlige og forfengelige sidene av livet i storbyen. Han viser oss fordervelsen og håpløsheten på den ene siden, og hykleriet, makten og ødselheten i den andre enden av samfunnet. Humor og satire skapes blant annet i framstillinger av smak og livsførsel som er knyttet til de forskjellige klassenes identitet. For å formidle historien framstilles motivet med bevegelser og et hendelsesforløp enten i et enkeltbilde eller gjennom en bildeserie.[14]

Sosial og politisk brodd  

Forbindelsen mellom Perry og Hogarth er på ingen måte stilistisk og 1700-tallets samfunn er vesentlig forskjellig fra vårt. Det er fortellergrepet og det kunstneriske blikket på samfunnet som knytter Perry til den hogarthianske tradisjonen. Perry kombinerer også karikaturen og satiren med de etablerte kunstsjangrene. Slik Hogarth også tok utgangspunkt i observasjoner og erfaringer fra våre dagligliv, fra alle samfunnslag, skaper også Perry en kunst med sosial og politisk brodd. Budskapet formidles i et format som folk er fortrolige med, og observasjonene vinner gjenklang i betrakterens livserfaringer. Dette har gjort Perry, som Hogarth, til en folkekjær britisk kunstner.   


Sir Grayson Perrys evne til å balansere mellom å passe inn og samtidig skille seg ut har gitt ham suksess i kunstverdenen. Det som har gjort ham til et fenomen, er hans sosiale engasjement, formidlingsevne og humor. Hans tilgjengelige formidlingsform når fram til både kunstverdenens elite og mannen i gaten. Det gjør Grayson Perry til en unik kunstner. 

 • Født 25. mars 1960 i Chelmsford, Essex, England 
 • Har markert seg med arbeider i keramikk og tekstil
 • Mottok Turner-prisen i 2003
 • Har en antropologisk interesse for hvordan 
  den sosiale og kulturelle statusen vår uttrykkes gjennom 
  smak. 
 • Har utfordret hierarkiet som rangerer material- og 
  håndverksbasert kunst lavere enn idébasert kunst.

Gjennomgående trekk i hans kunstneriske virke:

 • Avdekker maktstrukturer i samfunnet, vår egen forfengelighet, og hva vi oppfatter som normalt.
 • Utfordrer de rigide normene som samfunnet, sosiale fellesskap og populærkulturen legger på mannen.
 • Synliggjør mytene og de nedarvede verdiene som former samfunnet.
 • Bruker et satirisk direkte bildespråk i kombinasjon med kunstuttrykk og gjenstander som folk er fortrolige med. 

Utstillingen «Grayson Perry. Innafor og utafor» vises i Lyshallen, på toppen av Nasjonalmuseet, fram til 26. mars 2023.  

Referanser

[1] Andrew Wilson, «Towards a pre-history of Grayson Perry», Grayson Perry – The pre-therapy years, Red. Catrin Jones og Chris Stephens, s. 15. Thames & Hudson, 2020  
[2] Andrew Wilson, «Towards a pre-history of Grayson Perry», Grayson Perry – The pre-therapy years, Red. Catrin Jones og Chris Stephens, s. 24. Thames & Hudson, 2020  
[3] Andrew Wilson, «Towards a pre-history of Grayson Perry», Grayson Perry – The pre-therapy years, Red. Catrin Jones og Chris Stephens, s. 16. Thames & Hudson, 2020  
[4] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 16. Thames & Hudson 2013  
[5] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 40. Thames & Hudson 2013  
[6] Mark Del Vecchio, Postmodern Ceramics, s. 114. Thames & Hudson 2001  
[7] Film med Grayson Perry, Tate shots 2011, YouTube  
[8] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 65. Thames & Hudson 2013   
[9] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 225–226. Thames & Hudson 2013  
[10] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 42. Thames & Hudson 2013  
[11] Mark Del Vecchio, Postmodern Ceramics, s. 106. Thames & Hudson 2001  
[12] Jacky Klein, Grayson Perry, s. 39. Thames & Hudson 2013  
[13] Hogarth and Europe, Red. Alice Insley og Martin Myrone, s. 18. Tate Publishing 2021  
[14] Hogarth and Europe, Red. Alice Insley og Martin Myrone, s. 97. Tate Publishing 2021