I god form! En fortelling om design og sunnhet

I Nasjonalmuseets samling finner du eksempler på møbler tegnet spesielt for sykehus og institusjonsbygg. Ikke bare er disse formgitt med tanke på bestemte funksjoner, de er også formet av sin tids syn på sunnhet.

Sykehusterrasse med utsikt med snø

Tekst av Peder Valle, samlingsmedarbeider

Det moderne tuberkulosesykehuset som åpnet i Paimio i Finland i 1932 var omsorgsfullt formgitt, helt ned til minste detalj. Ikke bare selve bygningen, men også møbler og annet fast inventar var tegnet av den unge, men allerede etterspurte arkitekten Alvar Aalto.

Stort, hvitt sykehusbygg med funksjonalismepreg
Hovedinngangen til Paimiosykehuset i 1997. © Alvar Aalto Foundation
Foto: Maija Holma, Alvar Aalto Museum

Sykehusbygningen er syv etasjer høy, med store vinduer og hvite fasader med enkelte innslag av farger. Slank og majestetisk tronet den blant furutrærne, omgitt av skogens ro.

Etter at det på slutten av 1800-tallet ble kjent hvordan tuberkulose smittet, ble det vanlig å bygge tuberkulosesykehusene i landlige omgivelser, godt utenfor byene. Hensikten var å sikre pasientene rikelig med sunn og frisk luft. Sanatorier, som disse institusjonene også ble kalt, skulle være en «sunnhetens oase», isolert fra støy, sykdom og smitte.

Sanatorium kommer fra det latinske verbet ‘sanare’, som betyr «å gjøre sunn».

Stol i bjørkefinér.
Nr. 31 (produsents tittel), stol av Alvar Aalto, Turku (Produsent), 1931
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Et sted for god helse

Sykehuset i Paimio var bygget på disse idéene. Interiøret var enkelt og nøkternt, men hadde sterke farger og var utstyrt med spesialtegnede møbler som skulle understøtte stedets aller fremste funksjon: å tilrettelegge for helbred, sunnhet og god helse. Akkurat som bygningen var inventaret utformet med pasientens velvære i tankene. I de mykt avrundede stolene kunne man lene seg tilbake og virkelig åpne luftveiene. De runde porselensvaskene var utformet for å dempe lyden av det rennenende vannet.

Nyttig arkitektur og design

Tuberkulosesykehuset i Paimio er et tidlig finsk eksempel på funksjonalismen, retningen som virkeliggjorde modernismens idéer om enkelhet og funksjonsbasert utforming. Funksjonalismens formspråk skulle gjenspeile idealene fra vitenskapen og matematikken; design og arkitektur skulle følge klarhetens og rasjonalitetens logikk. Idéen om det formålstjenlige – det nyttige – stod helt sentralt. Modernismens idealer påvirket flere generasjoner med arkitekter og designere.

Et middelaldrende par
Aino og Alvar Aalto. © Courtesy of the Department of Special Collections, Stanford University Libraries.

Alvar Aalto (1898–1970) var en overbevist tilhenger av modernismens idéer. Sammen med kona Aino Mandelin (1894 –1949) startet han selskapet Artek i 1935, som produserte møbler, tekstiler og lamper etter deres design. Artek produserte blant annet den såkalte Paimio-stolen, nr. 31, som Alvar hadde tegnet til sykehuset noen år tidligere. Kunstindustrimuseet i Oslo kjøpte inn denne stolen og to andre Aalto-møbler allerede i 1938.

Alvars og Ainos bryllupsreise i 1925 gikk til Italia, hvor de så arkitekturen fra antikken og den italienske renessansen. Blant nordiske arkitekter var Italia et populært reisemål på denne tiden; de så på dette nærmest som en dannelsesreise. Hva kunne en moderne arkitekt hente fra antikkens arkitektur? Var det mulig å lære av en gammel storhetstid når man ville skape en ny?

Fremtidens monumenter

Mange arkitekter og designere i Aaltos generasjon følte sterkt at de stod på terskelen til en ny storhetstid – en moderne tid med sosial rettferdighet, som de selv var med å skape gjennom sitt arbeid. Skoler, fabrikker, kraftstasjoner og sykehus skulle være den nye tidens monumenter, og skulle erstatte fortidens slott, templer og katedraler. Teknologi og vitenskap var den nye tidens religion.

Idéen om at et enkelt og stramt formspråk var best egnet til å formidle den nye tiden, var en oppfatning som ble delt av flere. I 1904 tegnet den østerrikske arkitekten og designeren Josef Hoffmann sanatoriet i Purkersdorf utenfor Wien i den strenge, wienerske utgaven av jugendstil, kalt ‘Secession’. Som Aalto mange år senere, tegnet også Hoffmann møbler og inventar til bygningen. Dette var helt i tråd med idéen om allkunstverket, som stod sentralt innenfor design og arkitektur i tiden rundt 1900.

Allkunstverk, fra tysk Gesamtkunstwerk – idéen om at alle kunstarter skal spille sammen og gå opp i en høyere enhet. Innenfor design og arkitektur omfatter det som regel at alle bestanddeler og detaljer er utformet av samme person, eller over samme lest.

I Purkersdorf viste Hoffmann en tidlig utgave av en estetikk som vi hundre år senere lett forbinder med helsesektoren, ofte typisk for sykehus- og laboratoriemiljøer: hvite flater og forniklet metall, enkle former med streng og sparsom dekor. Det hvite, kliniske interiøret har satt seg som selve symbolet på helse, på behandling, renhet og rekonvalesens. Hvorfor er det sånn?

Hvite slott – renhetens palass?

Utviklingen av moderne legevitenskap og læren om bakterier på 1800- og 1900-tallet er en viktig del av forklaringen. Sykehuset var ikke lenger et oppsamlingssted for samfunnets utstøtte. Det moderne sykehuset ble et sted hvor pasienter fikk stadig mer avansert behandling og ble friske – et teknologiens og vitenskapens slott. Det ble vanlig å innrede sykehusene i hvitt eller grønt, farger som assosieres med ro, lys og renhet. Selvfølgelig hadde dette en praktisk side også: det som var hvitt, så rent ut – og rent betød bakteriefritt. Støv og skitt ble raskt synlig når dagslyset flommet inn gjennom store vinduer og lyste opp de hvite interiøret.

Det sunne miljøet skulle også kunne rengjøres skikkelig. Med laboratoriet som forbilde utviklet det seg tidlig på 1900-tallet en oppfatning om at enkle former og udekorerte flater var mest hensiktsmessig i bekjempelsen av bakterier. Det enkle ble nå et enda tydeligere symbol på det rene.

Ornament og forbrytelse

Stol i sort og stål
Stol, Sigurd Resell for Gravdal sykehus, 1964.
Foto: Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli

Lignende idéer ble formulert av en av Josef Hoffmanns samtidige, den østerrikske arkitekten Adolf Loos. I 1910 holdt han foredraget «Ornament og forbrytelse» (tysk: Ornament und Verbrechen), hvor han betegnet behovet for dekor som «primitivt». Loos mente at avvisningen av ornamentet var et sentralt kjennetegn ved utviklingen av en moderne formkultur.

Loos’ argument var lett å følge. I alle sammenhenger ble det vanlig å snakke om enkle og udekorerte former som ‘rene’. Likhetstegn ble satt mellom det enkle, det rasjonelle og det sunne – parallellene til moderne smittelære er åpenbare. I 1935 uttaler Thor B. Kielland, direktør for Kunstindustrimuseet i Oslo, at «[d]en sunde funksjonalisme er vårt løsen. Ikke mere plysj, possement, dreiede knotter, overlessede utskjæringer og halvdøde viftepalmer som samler skitt og støv og skaffer unødig arbeide. Vi krever enkle, greie former […] som er lette å holde rene». Av Kiellands ord blir det tydelig hvordan det estetisk og hygienisk «sunne» for lengst var blitt samme sak.

Formens moral

Denne argumentasjonen finner vi igjen i fagblader og tidsskrifter langt inn på 1900-tallet. Alt fra dørvridere til frokosttallerkener skulle bli enklere, gjerne med mindre dekor, eller uten dekor overhodet. Med bakterielærens hjelp ble modernismen stueren, i bokstavelig forstand. Argumentene om renhet og sunnhet formet generasjoner av arkitekter og designere, som nærmet seg oppgaven med stor ærefrykt. Slik ble spørsmålet om form også et spørsmål om moral: Å skape det «rene» var å skape det sunne og det gode. Det var det moralsk riktige.

Stoler og bord i auditorium
Paimiostoler og -bord i sykehusets auditorium i 1933. © Alvar Aalto Foundation
Foto: Gustaf Welin, Alvar Aalto Museum

Bruken av antibiotika nedkjempet etterhvert tuberkulosen i Europa og førte til at Aaltos moderne tuberkulosesykehus ble utdatert allerede på 1960-tallet. På 1970-tallet ble bygningen tatt i bruk som et ordinært sykehus. I dag er anlegget, som står på UNESCOs verdensarvliste, best kjent som et av Alvar Aaltos hovedverk. Arkitekturinteresserte fra verden over valfarter til Paimio for å se hvordan den finske stjernearkitekten satte dagsorden for moderne sykehusdesign. Ennå ser vi hvordan idéen om sunnhet, renhet og enkelhet lever videre; ikke bare i sykehusene og i helsesektoren, men i samfunnet for øvrig, samt i våre egne oppfatninger om arkitektur og design. Kan ’god’ form rett og slett være sunn? Aalto og hans samtidige var iallfall overbevist.

Kilder: