Pinsen

I jødedommen markeres den 50 dager etter «pesach» til minne om at Gud ga De ti bud til menneskene. Ifølge Bibelens nye testamente feires begivenheten 49 dager etter at Jesus sto opp fra graven. Hva var det egentlig som skjedde under pinsen?

Tekst av seniorkurator formidling Ellen Johanne Lerberg

Som Kristus hadde lovet de 12 apostlene før han steg opp til himmelen, skulle Den hellige ånd vise seg for dem, og de skulle begynne sine misjonsgjerninger. Den reformerte kirken ser på denne dagen som begynnelsen på den kristne kirken. I den ikke-reformerte, katolske kirken anses utvelgelsen av apostlene som grunnleggingen av den kristne kirken, og dagen da Peter fikk nøklene til kirken. I malerkunsten er Peter gjenkjennelig ved at han bærer to nøkler, slik El Greco har framstilt ham.

El Greco (antatt sikker), «Den angrende Peter», 1590-tallet
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Selve pinseunderet er også ofte framstilt i malerkunsten, enten i kirkeutsmykninger, altertavler eller som her på et ikon. I den ortodokse kirken ser man på pinsen som avslutningen på en forberedende dannelsesprosess. Etter møtet med Den hellige ånd var apostlene klare for misjonsmarkene. På baksiden av et av museets ikoner som forestiller Johannes døperens fødsel, er pinseunderet framstilt.  

Russisk skole, Ukjent kunstner, Novgorod-skolen (Kunstner - usikker), «Pinse», 1500-tallet
Foto: Nasjonalmuseet

Vi ser apostlene sittende i en halvsirkel blant husene i en by. Alle de hellige mennene har glorie og små ildtunger på hodet. Ildtungene kommer fra himmelkloden øverst i komposisjonen og er bildet på at nå er apostlene benådet med svært gode talegaver. De skal ut og forkynne Kristi ord. Mannen i midten med det hvite kledet er en eldre konge som bærer på 12 skriftruller, et motiv vi finner i østkirken tilbake til 1100-tallet.

Rafael, hans skole (tilskrevet), «Pinseunderet», Antagelig første halvdel av 1500-tallet
Foto: Nasjonalmuseet / Dag Andre Ivarsø

I tegningen tilskrevet Rafaels skole ser vi apostlene og Maria, Jesu mor, sittende i en halvsirkel. Den hellige ånd svever over dem i form av en due, og de blir beåndet av små flammer. Duen utstråler, som vi ser, sterke krefter. Med uttrykksfullt kroppsspråk og gester viser apostlene sin undring. Maria, Jesu mor, er fattet og rolig.

Litteratur

  • Bibelen, Det nye testamentet
  • Gads bibelleksikon
  • Annika Hvithamar: Ruslands ikoner: fra brugskunst til billedkunst, København 2009