Ukjente tegninger plukkes frem etter mange år på toppen av hylla.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Vi har vært på toppen av hyllene og gjenoppdaget gamle tegninger. Noen av dem var i flere biter. Tegningene er nå konservert, registrert og pakket om, etter mange år i mørket.

Tekst av redaksjonen

I forbindelse med Nasjonalmuseets flytting, har hele grafikk- og tegningsamlingen blitt gjennomgått. Gjennomgangen har sikret at alle de omkring 50 000 kunstverkene i denne samlingen nå har et unikt inventarnummer og er registrert som en del av samlingen.

Ukjente sammenrullede tegninger

En del av gjennomgangen bestod i å registere og gi ny innpakking til det delvis ukjente materialet som lå sammenrullet i et av museets magasiner. De fleste tegningene hadde ikke vært rullet ut på flere tiår. Mange var i stort format og veldig skjøre.

Sammenlapping av Tidemand

Noen av tegningene var i flere biter og trengte konservering. Den største jobben ble gjort på Adolph Tidemands Ung mannsfigur som leier hest med vogn som ble tegnet mellom 1869 og 1873. Tegningen er et forarbeid til maleriet Bryllupstoget gjennom skogen fra 1873. 

61 uregistrerte tegninger

95 tegninger ble tatt ned fra hyllene og rullet forsiktig ut på bordet. 61 av disse var ikke registrert i museets digitale samlingskatalog fra før. Tegningene ble identifisert der det var mulig og fikk hvert sitt inventarnummer. De ble tilstandsvurdert og pakket om, slik at de nå oppbevares på en bedre måte.

Tegningene har fått ny og bedre innpakking.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Kontakt

Tina Grette Poulsson

Konservator - papirkonservator