I et skatoll fra tidlig 1800-tall har konservatorene funnet gamle hemmeligheter i nyoppdagede hemmelige rom.

Foto: Annar Bjørgli

Allerede i utgangspunktet er skatollet et møbel som typisk inneholder hemmelige rom. Men under nylig konservering ble det oppdaget nye hemmelige rom bak de allerede kjente hemmelige rommene.

Rommene var ikke lette å finne. For å åpne dem må man:

  1. Åpne den midterste døren
  2. Dra ut en skuff
  3. Trykke på en knapp på undersiden

Trolig er ikke disse gjenstandene like gamle som skatollet – den siste familien som eide møbelet kjøpte det senere på 1800-tallet. Men uansett var det kanskje en i familien som hadde noe å skjule?

I 2022 kan du se det hemmelighetsfulle skatollet i det nye Nasjonalmuseet!