Nasjonalmuseet tilbyr omvisingar og verkstad for barnehagar, skuleklasser og høgare utdanning i Nasjonalmuseet og i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Alle tilbod er gratis.

Hald deg oppdatert på nye tilbod – meld deg på nyheitsbrev for lærarar her.