Nasjonalmuseets utstillinger og undervisningsopplegg gir fantastiske muligheter til å gi elevene nye erfaringer med kunst. Nasjonalmuseet ønsker alle elever og lærere velkommen.

I 2021 åpner det nye Nasjonalmuseet. Her vil dere kunne besøke våre flotte verksteder og utstillinger. Vi gleder oss til å bruke kunsten som kunnskapsvei sammen med dere.