Vi tilbyr aktiviteter for AKS i vinterferien, sommerferien og høstferien. Alle tilbud er gratis!

Hold deg oppdatert på nye tilbud  – meld deg på nyhetsbrev for lærere her.