Med aktivitetsskolen tar vi hensyn til at dere kommer i barnas fritid.

I ferier og ved inneklemte dager har vi ulike aktiviteter for AKS som annonseres via nyhetsbrev og vår nettside. Tilbudene tar hensyn til at det er variasjon i barnas alder og at de kommer på tvers av klasser og trinn. Vi tilstreber at barna skal få en fin opplevelse i fritiden sin, der de kan utforske kunsten, eksperimentere og prøve seg frem med ulike teknikker og materialer.

Tilbudet er gratis.

Hold deg oppdatert på nye tilbud: Meld deg på nyhetsbrev for lærere her

Koronavirus

Grunnet stenging av våre visningssteder i forbindelse med koronavirus-situasjonen er læringstilbudene med fysisk omvisning for tiden utilgjengelige. 

Les mer om det digitale tilbudet vi har her

Kontakt

omvisninger@nasjonalmuseet.no

Arbeider dere med et bestemt tema? Mail og hør om vi kan tilby noe som passer til dere!