Med aktivitetsskolen tar vi hensyn til at dere kommer i barnas fritid og gir derfor mer plass til lek og moro.

Her finner du Nasjonalmuseets tilbud om spesialtilpasset opplegg for AKS i forbindelse med ferier.

I tillegg tilbyr vi AKS-aktiviteter ved «inneklemte» dager, og anbefaler omvisning med verksted som også er tilbud til 1.–4. klassetrinn.

Vi jobber bevisst med å skape nysgjerrighet og engasjement. Vi tilstreber at barna er aktive, kreative og at de reflekterer rundt det de møter. I vårt verksted møter dere profesjonelle kunstnere og får prøve ut teknikker og kreativt utforske de temaet dere har valgt.

Jobber dere med et bestemt tema? Ring og hør om vi kan tilby noe som passer til dere.

Det vil være utvalgte tilbud på aktivitetsskolen i noen av skolens ferier. Alle tilbud på aktivitetsskolen er gratis.

Hold deg oppdatert på nye tilbud: Meld deg på nyhetsbrev for lærere her

Nasjonalgalleriet er midlertidig stengt, men skal i fremtiden fortsatt være et åpent og levende hus med kunsten i sentrum. Det er dessverre ikke anledning til å bestille omvisninger i Nasjonalgalleriet. Tilbud i Villa Stenersen og Nasjonalmuseet – Arkitektur fortsetter som før.