Med aktivitetsskolen tar vi hensyn til at dere kommer i barnas fritid.

I ferier og ved inneklemte dager har vi ulike aktiviteter for AKS som annonseres via nyhetsbrev og vår nettside. Tilbudene tar hensyn til at det er variasjon i barnas alder og at de kommer på tvers av klasser og trinn. Vi tilstreber at barna skal få en fin opplevelse i fritiden sin, der de kan utforske kunsten, eksperimentere og prøve seg frem med ulike teknikker og materialer.

Tilbudet er gratis.

Hold deg oppdatert på nye tilbud: Meld deg på nyhetsbrev for lærere her

 

Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik

COVID-19

Nasjonalmuseet følger nyeste retningslinjer og må holde Nasjonalmuseet – Arkitektur og Villa Stenersen stengt. Inntil videre gjelder dette til 14. desember 2020. 

Du kan lese mer om de nye retningslinjene som gjelder i Oslo kommunes her.

Kontakt

omvisninger@nasjonalmuseet.no

Arbeider dere med et bestemt tema? Mail og hør om vi kan tilby noe som passer til dere!