Foto: Nasjonalmuseet / Mathilde Dahl

Arkitektur med hele kroppen

Med utgangspunkt i fysisk opplevelse av rom får elevene økt forståelse for arkitektur. Vi utforsker lyd og lukt i forskjellige rom og med bind for øynene aktiverer vi berøringssansen. Vi snakker om romfølelse og lager noen større og mindre rom vi kryper inn i. Ved å bruke speil på nesen og utfordrer vi koordineringen mellom hva vi ser og hvordan vi beveger oss.

SANSENE er morsom og lekfull tilnærming til arkitektur.

Vi tar forbehold om endringer.

Antall barn: maks 15

Vi tar kun i mot en klasse per dag pga smittevernshensyn.