«Skyggespill med flaggermus»
Foto: Guri Guri Henriksen
  • 21.–24. februar 2023
  • 09.30–11.00 og 12.00–13.30
  • Nasjonalmuseet
  • 90 min

Klassetrinn: AKS

Antall elever: Maks. 34

Forespørsel om påmelding sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no 

Omvisninger og verkstedet «Skyggespill med flaggermus» tilbys i vinterferien tirsdag til fredag kl. 09.30–11.00 og kl. 12.00–13.30.

 

Sammen ser vi på norsk landskapsmaleri fra perioden 1880 til 1890, og retter oppmerksomheten mot stemningen og lyset i landskapene. I tillegg ser vi grundig på tjernene, myrene og sumpene. Vi snakker om hvordan det står til med den våte delen av naturen i landet vårt i dag. Hvorfor trenger vi denne type natur, og hvilke arter lever i slike områder?

I Norge har vi 13 flaggermusarter. De fleste i glattneseslekten.

Vannflaggermusa Myotis daubentonii er en av de vanligste flaggermusartene i Sør-Norge. Den er særlig knyttet til stilleflytende vann som dammer, elver, inn­sjøer og brakkvannsområder.

Vi tenker oss at vannflaggermusen flyr over landskapene i bildene. Eller kanskje den befinner seg inni et av hakkespetthullene i trærne på en av elvebreddene?

Etter omvisingen går vi til verkstedet og klipper landskap og flaggermus-silhuetter. Mens vi tenker på hvordan flaggermusen lever og beveger seg, lager vi skyggespill på veggene til musikk.

Myotis daubentonii - Rødlista 2021 - Artsdatabanken

Vannflaggermus – Store norske leksikon (snl.no)